OTKA “Lakáshitel, jövőelképzelések és racionalitás” kutatás

A kutatás 2013 szeptemberében indult, melyet az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok finanszírozott. Témája a jelzáloggal fedezett lakáshitelezés magyarországi
története és ennek vizsgálata a kilencvenes évektől napjainkig. A kutatás arra keresi a választ,
hogy a jelzáloghitelezés magyarországi történetét hogyan formálták a gazdasági döntéshozók
előfeltevései, várakozásai, az intézményi kötöttségek és lehetőségek; illetve az országos
kulturális, gazdasági és politikai hagyományai. A kutatás során vizsgálták a hitelfelvevőket, a
bankokat, a hitelközvetítőket és az államot.

A kutatás oldala: http://media.elte.hu/lakashitel/