Aktív pályázatok

A tanszék hallgatói számára elérhető pályázatokat 2015 óta egy zárt Facebook-csoportban hirdetjük meg, és csak a tanszék hallgatói csatlakozhatnak: ELTE Média Gyakornok és Pályázat

Demonstrátori pályázat

Az ELTE BTK Média és kommunikáció tanszéke pályázatot ír ki minden tanév őszi és tavaszi félévére, demonstrátori tevékenység betöltésére.

Demonstrátor lehet az ELTE BTK bármely (BA és MA szakos) hallgatója. A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el, a megbízás egy félévre (tavaszi félévben februártól júniusig, őszi félévben szeptembertől januárig) szól. A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg. A demonstrátor bekapcsolódhat az intézetben/tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon. Továbbá megajánlott jegyként (megfelelően elvégzett munka esetén) kérheti egy általa választott szemináriumon (kizárólag intézeti órák válthatók ki demonstrátori pozícióval) a jelest. Hogy melyik ez a kurzus, azt mindig a félév elején kell tisztázni az oktatóval, akinek az óráját a demonstrátor elvégzettként szeretné kiváltani. A demonstrátor a félév elején kinevezést, a félév végén pedig tanúsítvány kap demonstrátori tevékenységének igazolásaként.

A pályázat menete:

  • A beadás határideje: az őszi félévben mindig szeptember 20., 12.00, a tavaszi félévben mindig február 20., 12.00
  • A pályázatokat e-mailben kell elküldeni Oblath Mártonnak az oblath.marton@btk.elte.hu e-mail címre.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi mellékleteket: motivációs levél, önéletrajz, az ajánló oktató neve és aláírása.

A demonstrátor általános feladatai az alábbiak lehetnek:

  • az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív Tudományos Diákköri tevékenység);
  • részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában előadás tartása, szemináriumi óra vezetése),
  • különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokban való bekapcsolódás (pl. gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása, stb.);
  • részvétel az intézeti/tanszéki adminisztrációs feladatokban;
  • közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában;
  • meghatározott időközönként beszámoló az intézet/tanszék nyilvánossága előtt munkájáról.