Kutatási területek

A tanszék oktatói a média- és kommunikációtudomány interdiszciplináris jellegéből fakadóan több tudományterületen fejtik ki munkásságukat. Ezek között megtalálható a társadalomtudomány, az esztétika, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a történettudomány, a jogtudomány és a filozófia.

A tanszék egyik alapítója György Péter (jelenleg az intézet vezetője), aki végzettsége szerint esztéta, és napjainkban a kultúratudomány területén a kortárs művészet és múzeumi kultúra avatott szakértője. Gács Anna, Orbán Katalin és Müllner András az irodalomtudomány felől jöttek.

Gács Anna kortárs irodalommal, valamint az adaptáció kérdésével foglalkozik, Orbán Katalin képregénnyel és vizuális kultúrával, emlékezettudománnyal, olvasáskutatással és digitális bölcsészettel, Müllner András kutatási területe pedig a neoavantgárd művészet, valamint kisebbségek ábrázolása a művészetben és a médiában.

Hammer Ferenc médiaszociológus, akinek publikációi kiterjednek a kultúratudomány olyan aspektusaira is, mint például a divat és annak társadalmi vonatkozásai. Munk Veronika szociológus-újságíró a kisebbségek médiaképével és sztárkutatással foglalkozik, Pellandini-Simányi Léna szintén szociológus, szűkebb kutatási területe a kulturális szociológia, valamint az anyagi kultúra és a fogyasztói társadalom.

K. Horváth Zsolt és Farkas Noémi történészek: az előbbi érdeklődésének homlokterében a magyar és tágabban az európai félmúlt áll, az utóbbi mikrotörténelemmel, Erdély 18-19. századi történetével foglalkozik.

Hargitai Henrik kutatói és oktatói tevékenysége szintén történeti jelleggel bír, amennyiben médiatörténetet, az elektronikus és írott sajtó történetét oktatja, továbbá rádiós gyakorlatot is vezet.

Szilágyi-Gál Mihály a politikafilozófia kutatója és oktatója. A kortárs képzőművészet és a tömegkommunikáció vizuális aspektusainak szakértője a tanszéken Házas Nikoletta. A tanszék munkájában jelenleg és az elmúlt években is nagy számú külsős oktató/kutató vesz/vett részt.