Kutatócsoport a Kádár-korszak populáris zenéjének tanulmányozására

 

Kommunikáció- és médiatudományi munkacsoportunk kutatása a 2016/2017-es tanévben a szocialista Magyarország populáris zenei kultúrájának feltárására irányult, témája a magyar szocialista populáris zene, a szcéna szabályozási és technológiai aspektusai, mely aspektusokat dokumentumelemzések és interjúzások által tártunk fel. A munka rögzítése, feltárhatóvá tétele, archiválása a projekt jellegét ugyanúgy határozza meg, mint a feltárt szakirodalmi és audiovizuális anyagok, valamint a személyes interjúk által létrejövő tartalom. E témában adott elő Hammer Ferenc, kutatócsoportunk vezetője a Popular Music in Eastern Europe konferencián Home-made Technologies in the DIY Popular Music Scenes in Socialist Hungary címmel, valamint 2016 végén jelent meg kapcsolódó tanulmánya a Routledge-nél, a Made in Hungary: Studies in Popular Music c. kötetben.

A kutatócsoport kiemelt projektje, a vizsgált korszak technológiai lehetőségeihez mérten, egy gitárépítés, rekonstruálva a hatvanas-hetvenes évek materiális eszköztárát. A projekt egyszerre szemlélteti a nyugati és a szocialista országok közötti különbséget, valamint tárja fel a szakadékot a matériához való hozzáférés tükrében, megvilágítva kulturális, gazdasági és politikai oldalról is a populáris zenei szcéna hangszerrel való kapcsolatát. A hangszerek beszerzési folyamatának feltárása, melyet a külföldre kijutó vendéglátós zenészek határoztak meg, a magyar társadalmon belüli osztályok közti különbséget is reprezentálhatja.

A politikai aspektust a hidegháborús ellentét vonalán is érdemes megvizsgálni, például olyan feltételezések feltárásával, mint hogy egy jó minőségű gitár elkészítéséhez olyan elektronikai eszközökre is szükség volt, melyeket akár katonai célokra is használtak, és ezért lehetetlen volt beszerezni őket. Az Ezermester c. magazinban található gitárépítési instrukció és tervrajz szakértői analízisét is tervezzük, mely olyan anyagokat is sorol, melyeket nehezen vagy egyáltalán nem lehetett beszerezni. A Cseh Tamás Programmal kötött szerződés tükrében három tanulmány és öt interjú közlését vállaltuk.

Idővel a kutatás teljes anyagát egy digitális adatbázisban szeretnénk közölni, ezzel az innovatív kutatómunka folyamatát és eredményeit is prezentálva a tudományos élet és minden érdeklődő számára. Az egyetemi kutatások látványossá tétele további kutatásokat inspirálhat és a tudományos munka fontosságát bizonyítja. A projekt részeként nehezen hozzáférhető szakirodalmak digitalizálásához és médiatartalmak katalogizálásához is hozzá szeretnénk fogni a következő években, amit azért tartunk különösen fontosnak, mert 1, nagyon sok olyan tartalom van a korszakból, melyek sehol sem férhetőek hozzá 2, nincs olyan nyitott és elérhető online adatbázis Magyarországon, ahol a populáris zenekutatás kurrens publikációihoz és a rendszerváltás előtti és utáni, a témához kapcsolódó magyar művekhez párhuzamosan hozzá lehetne férni.

A kutatócsoport vezetője:

Hammer Ferenc

Projektfelelős:

Wagner Sára

A kutatócsoport tagjai:

Bakos Dániel
Balatoni Ádám
Horváth Dóra
Hujber Szabolcs
Kovács Viktória
Sebestyén Máté
Szemes Botond
Szőcs Etelka

Tanulmányok:

Bakos Dániel: Az Illés és a Beatrice a 3T árnyékában
Balatoni Ádám: A magyarországi diszkókultúra kialakulása
Kovács Viktória: Teenager Party a XX. század második felében
Szemes Boton: Mire képes egy kazetta
Szőcs Etelka: A Cpg zenekar börtönbüntetése, avagy egy ítélet az elnyomás és a cenzúra világában
Hammer Ferenc: The Songs Remain the Same: The Cultural Politics of Retro in Hungarian Popular Music’ In Emília Barna and Tamás Tófalvy (eds.) Made in Hungary: Studies in Popular Music (Routledge Global Popular Music Series). London and New York: Routledge.
Hammer Ferenc: A dalok ugyanazok maradnak : a retro kultúrpolitikai szerkezetei a magyar popzenében. In Populáris zene és államhatalom : Tizenöt tanulmány / szerk. Ignácz Ádám, Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2017.

Interjúk:

Bródy János (készítette Hammer Ferenc)
Keszthelyi Imre (készítette Horváth Dóra)
Törőcsik Kristóf (készítette Hujber Szabolcs)
Kirschner Péter, Menyhárt Jenő, Víg Mihály (készítette Szemes Botond)
Haraszti Miklós (készítette Szőcs Etelka)

Konferenciaszereplések:

Hammer Ferenc: Materialities in the unfolding pop music scenes in socialist Hungary
Communicating Music Scenes: Networks, Power, Technology
2017. május 19–20.

Hammer Ferenc: Popular Music in Eastern Europe.
International Conference, IEAS. University of Debrecen. “Home-made Technologies in the DIY Popular Music Scenes in Socialist Hungary” (keynote).
2016. június 2-3.

Ráti József József: Video screening: sociotechnical circumstances of building electric guitars in socialist Hungary
Communicating Music Scenes: Networks, Power, Technology
2017. május 19–20.

Szemes Botond: Noise, Jam and Buzz as Art Form and Scene Marker: DIY Punk Cassette Culture in Socialist Hungary
The fourth Punk Scholars Network Conference and Post Graduate Symposium
2017. december 12-13.

Bakos Dániel: Compromising rebels and negotiable regulations: Approaches to cultural politics regarding pop music in Socialist Hungary
The fourth Punk Scholars Network Conference and Post Graduate Symposium
2017. december 12-13.

(Fotó: Fortepan: a Magyar Rádió stúdiója. Új zenei ismeretterjesztő műsor felvételén Újfalusi József, Mátrai Betegh Béla és Szöllősi András.)