Müllner András

Végzettségem szerint magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, amit latin speciális képzés egészít ki. 1993 és 1994 között elvégeztem a Magyar Rádió szerkesztő-riporteri tanfolyamát.

1993-ban felvettek a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkara Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének doktori iskolájába. 1995 és 2006 között a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén és Modern Magyar Irodalom Tanszékén tanítottam. 2007 januárjától az ELTÉ-n vagyok főállású oktató. Szegeden tíz éven keresztül irodalomelméleti szemináriumokat, speciális kollégiumokat tartottam. A három éves Békésy György-ösztöndíj után az OTKA három éves posztdoktori ösztöndíjában részesültem. 2001 szeptemberében megkaptam a Kanyó Zoltán-díjat. 2002 áprilisában és 2003 májusában egy-egy hónapot CEEPUS-ösztöndíjjal Bécsben töltöttem.

2007 januárjában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete Média és Kommunikáció Tanszékére kerültem adjunktusként. Itt végzett oktatói tevékenységem a kommunikáció- és médiaelméletekkel, a reprezentáció folyamatának elméleteivel és a (főként kisebbségi) identitáshoz kötődő elméletekkel kapcsolódott össze, miközben tovább folytattam kutatásaimat a neoavantgárd területén. Ezek képezik azokat a tudományos kereteket, amelyek között témavezetőként is működöm.

2013 óta veszek részt aktívan a Pócsik Andrea által alapított Romakép Műhely munkájában, amely dokumentumfilm-program, és egyben nyitott egyetemi kurzus. A 2013-as és 2014-es programot Andreával közösen, a 2015 programot Bogdán Máriával együtt alakítottuk ki. A 2016-os program előkészítését megelőzően megnyertük az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa által kiírt pályázatot a 2015 szeptemberében alakított hallgatói kutatócsoporttal, melynek nyolc tagja az ELTE Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karáról jött. A médiaantropológiai interdiszciplináris kutatás témája roma kisközösségek önreprezentációja. Ezt a kutatást fuzionáltuk a Romakép Műhely 2016-os tavaszi programjával.

2009 januárjában habilitáltam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Habilitációs előadásomban a kortárs interaktivitásról szóló filozófiai diskurzus ideológiáját, kapcsolódó tudományos előadásomban pedig a magyar neoavantgárd művészet és a performativitás kapcsolatát elemeztem. 2009 szeptemberében docenssé neveztek ki. 2010 és 2015 között az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének vezetője voltam. 2007-től az Artpool Művészeti Kutatóközpont kuratóriumi tagja vagyok.

szakterületek, szakdolgozati témák

romák ábrázolása és a posztkoloniális kontextus (Romakép Műhely)neoavantgárd művészet (Erdély Miklós)medialitáselméletekkommunikációtörténetekirodalomtudomány

Angol nyelvű előadások

 • Erasmus-lectures, 2012-2019 (Babes-Bolyai University, Bilgi University, Carlos III. University, Panteion University, Primorska University)
 • Wo/man as/and the Other. Memory, national culture and East European postcolonialism, Memory Matters: Film, Culture, Politics. Film and Cultural Studies Symposium, Pázmány Péter Catholic University, 17-18th of November, 2017
 • Erasmus-előadás. III. Károly Egyetem, Madrid, Spanyolország, 2016. május 4.
 • András Müllner – Andrea Pócsik: Re)Screening the Roma Subaltern. Post-Socialist Visuals of Roma life in Hungary under the socialist era, előadás a Screening Memories című nemzetközi konferencián ELTE, 2014. november, 20-22.
 • Minority Representation in the Hungarian Cinema.Vendégoktatás a CEFET-en Centro Federal de Educacão Technológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazília, 2014. október 20-24.
 • Representation of Jewish Minority in Hungarian Experimental Film under the Socialist Regime (Miklós Erdély: Version). Erasmus-előadás Bilgi Egyetem, Isztambul, Törökország, 2014. május 21.
 • Erste Patterns-workshop. Bécs, 2013. november 15-17.
 • „Bug collection”. Articulations of terror in the Hungarian neo-avant-garde. Terror(ism) and Aesthetics Conference University of Szeged September 22-23, 2011.) Forthcoming publication on the website of the conference: www.etal.hu
 • New Tribalism. Marshall McLuhan and the Oedipus-myth. „McLuhan Messages” International Conference ELTE University, 11-12th of November,2011.
 • Performatives in Hungarian Neoavantgarde. (idegen nyelvű habilitációs előadás) ELTE BTK, 2009. január 13.
 • Mythical light and allegorical detachment in performance. A Mediterranean matter and a Hungarian performer – Tibor Hajas, Imagination, Sensuality, Art, III. Mediterranean Congress of Aesthetics, Protoroz, Slovenija, 20-23d September, 2006.
 • Images as phantasms. The proceedings of a Hungarian experimental film in adaptation, Cultures of Translation: Adaptation in Film and Performance Conference, University of Glamorgan, Cardiff, 26-28th of July, 2008.

könyvek

 • Tükör a sötétséghez.Erdély Miklós Kollapszus orv. című kötetéről Magyar Műhely Kiadó, 2016.
 • A császár új ruhája. Esszék a könyv és a hipertext kapcsolatáról, valamint más médiumokról Jószöveg Kiadó, Budapest, 2007.
 • Kőrösi Csoma Sándor (regény). József Attila Kör – Kijárat Kiadó, 2000.
 • Rátévedések – A romantikában, a neoavantgárdban és más területeken. (Fogarasi Györggyel közösen) Ictus Kiadó és JATE Irodalomelmélet Ssoport, Szeged, 1998.

fogadóóra

szerdán 12.00 és 13.30 között a 36-os szobában. bejelentkezés:mullner.andras@btk.elte.hu

elérhetőségek

mullner.andras@btk.elte.hu

+36 1 411 6558

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 36-os szoba