K. Horváth Zsolt

Az ELTE BTK Művészetelméleti és médiakutatási intézetének tanársegédje, a Collegium Budapest Institute for Advanced Studies ’Juniur Fellow’-ja. 2002 óta meghívott óraadó tanár a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékén. AzÉcole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Párizs PHD hallgatója. Témavezető: Mauruzio Gribaudi. Társulásos együttműködés az ELTE-vel. Magyarországi témavezető: Kövér György. Illetve az Atelier Francia-Magyar Társadalomtudományi Köpont (ELTE BTK) PhD-hallgatója. DEA.-diplomát (MA) szerzett az École des Hautes Études en Sciences Sociales-ban. Témavezető: Rose-Marie Lagrave. Emellett megszerezte azÉcole Nationale des Chartes és a Francia Nemzeti Levéltár által szervezett “Stage technique international d’archives” diplomáját. Levéltáros az Országos Levéltár Gazdasági Szervek Osztályán és a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület tagja. Tanulmányait a Janus Pannonius Tudományegyetem, történelem-francia szakán kezdte.

A Mérei Ferenc Szakkollégium igazgatója. A szakkollégium 2011 tavaszán alakult meg az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében, mintegy húsz esztétika, film és média szakos hallgató, valamint György Péter és K. Horváth Zsolt oktatók részvételével.

szakterületek, szakdolgozati témák

fogyasztói társadalommédia és szociológia

válogatott publikációk

 • De l’usage public du passé à la politique de la mémoire. La mobilisation des ‘lieux communs’ historiques dans l’arène politique en Hongriehálózati közlés: http://ehess.dynamiques.fr/usagespublicsdupasse/ (Sajtó alatt.)
 • Összeharapott szájú szuverenitás. A túlélés tér–idő stratégiái: Mérei Ferenc és Mérei Vera, 1942–1945 in Magyar–zsidó identitásképek a 20. századi magyar irodalomban, Szűcs Teri – Schein Gábor (szerk.), Budapest, sajtó alatt.
 • A francia kollaboráció és a titok politikája. Vichy a szaktudomány és a nemzedéki emlékezet között: Henry Rousso és Marcel Ophüls in A kollaboráció és az ügynökkérdés tudományos kutatása, Horváth Sándor (szerk.), sajtó alatt.
 • Keselyű az URH-sávban. (Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás) , Jelenkor, 2013. november, sajtó alatt.
 • A részeg ész dicsérete. (A császár új ruhája című kiállítás megnyitója), Magyar Múzeumok Online, 2013. szepteber 18., hálózati közlés: http://magyarmuzeumok.hu/kiallitas/1408_a_reszeg_esz_dicserete
 • Az új művészet társadalmi programja: Hevesy Iván, Palasovszky Ödön és a megélt jövő imperatívusza , 2000, 2013. július–augusztus, 53-61.
 • A brit szellem dzsungasága. A magyar populáris zene korai történetéhez , Korunk, 2013. augusztus, 35-41.
 • Természetközelség és közösség a munkáskultúrában. Művelődés, testkultúra és politikum a horányi Telepen a két háború közöttMúltunk, 2013/ 2. sz., 127-144.
 • Az egyetemi demokráciáról , Szuverén, 2013. április 15., (hálózati közlés): http://szuveren.hu/tarsadalom/az-egyetemi-demokraciarol
 • Das Erlebnis des Budapester Csikágó. Der urbane Raum und seine Umarbeitungen in der Feld- und Traumarbeit von Ferenc Mérei in Habsburg bewegt. Topografien des Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Miklós Fenyves, Amália Kerekes, Bálint Kovács, Magdolna Orosz (Hrsg.), Frankfurt/M., Peter Lang, 2013, 67-97.

könyvek

 • Az emlékezet betegei: időrétegek társadalomtörténeti morfológiájaKijárat, 2015, ISBN: 9786155160462, 383 p
 • A 2005. évi zavargások és a francia média: tanulságok a közvélemény, a szabályozás és a társadalomtudomány szempontjából ATKI, 2008 (Társszerző: Takács Ádám)

fogadóóra

a 41-es teremben. Bejelentkezés az alábbi e-mail címen.

elérhetőségek

khzs_at_hotmail.com

Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézet Múzeum krt. 6-8. fsz. 41. 1088 Budapest, Hungary