Hermann Veronika

Tanulmányok:
2015: PhD, irodalom- és kultúratudomány
2009–2012: PhD-ösztöndíj; ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar Romantika Program
2005–2010: ELTE BTK; összehasonlító irodalomtudomány, kommunikáció (kommunikációkutatás szakirány)
2004–2009: ELTE BTK; magyar nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Ösztöndíjak, elismerések:
2009: XXIX. OTDK Humán tudományi szekció, Összehasonlító Irodalomtudomány, különdíj
2008/2009: ELTE Tudományos Ösztöndíj
2006/2007 tavaszi félév: Erasmus-ösztöndíj – Universtitá degli Studi di Firenze, Firenze, Olaszország, Facoltá di Lettere e Filosofia; összehasonlító irodalomtudomány

Szakmai tapasztalat:
2015- egyetemi adjunktus, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék
2013- óraadó, KREA Kortárs Művészeti Iskola
2013-2015: kommunikációs munkatárs, Néprajzi Múzeum
2011-2015: óraadó, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék
2010-2012: óraadó, ELTE BTK Összehasonlító Irodalom-és Kultúratudományi Tanszék
2009 szeptember – december: gyakornok, Artpool Művészetkutató Központ

Kutatócsoporti tagság:
2014- OTKA-112185 Mai tárgyak, mai emberek, társadalmi múzeumok. Út a részvételen és együttműködésen alapuló múzeumok felé – módszertani alapkutatás
2008-2011: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport

szakterületek, szakdolgozati témák

identitás a magyar irodalombankortárs irodalomkritikaa populáris kultúra elméleteimúzeumelméletmúzeum és társadalom

válogatott publikációk

  • „S megfullaszt már a parttalan szöveg” – A posztmodern és a hagyomány Térey János A Nibelung-lakópark című drámájában in HOVÁNYI Márton (szerk.) Novum. Az Újraírások Nemzetközi Konferencia Junior szekciójának tanulmánykötete, Budapest, Eötvös József Collegium, 2009, 99–135.
  • „The son of a bitch is the best doctor we have” – A politikai korrektség kiforgatott diskurzusa a Doktor House című sorozatban a zsenikultusz, a detektívregény és a populáris kultúra metszéspontjában in Médiakutató 2010/tavasz
  • „Ilyen álarccal csalják a világot” – Don Juan alakjának metaforizálódása és a hazugság cselekvésértéke in Kalligram 2010/12.
  • „Olly szörnyű volt éjjel a’ tündérvölgyi lak” – A romantikus pretextusok narrativizálódásának lehetőségei Kukorelly Endre egyes szövegeiben in Parnasszus 2011/ősz
  • Az én médiatechnológiái – A test mint médium a kortárs kultúrában in Replika 2011/3, 103-123.
  • „How to not be here” – The Contstruction and Re-Construction of Memory and Remembrance in W. G. Sebald’s two novels (Antal Nikolettel közösen) in Asteriskos 3., Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012, 5-17.
  • A képviseleti beszédmód szerzői parafrázisa – Kukorelly Endre: Országházi divatok in Kalligram 2015/6.
  • Hát akkor itt fogunk élni – Identitás és emlékezetpolitikai ajánlat György Péter Apám helyett című könyvében in Antal Nikolett-Mészáros Márton (szerk.) Holokauszt, új utak, új generációk, Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2016.
  • Mindörökké jelen – Kulturális különbségek újratermelődése szubkulturális identitásmodellekben, megjelenés előtt, megjelenés ideje: 2016. május
  • Az elmesélt Magyarország – A magyar törvényhozás ezer éve című kiállítás és a szimbolikus politikai tér hegemóniája in Beszélő, megjelenés előtt

könyvek

fogadóóra

Szerdán, 15:30 – 16:30-ig a 41-es teremben. Bejelentkezés:hermann.veronika@gmail.com

elérhetőségek

hermann.veronika _at_ gmail.com

06 20 359 32 21

Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézet, Múzeum krt. 6-8. 1088 Budapest, Hungary