Gács Anna

Gács Anna irodalmi és művészetelméleti tanulmányokat folytatott. Doktori disszertációja az irodalmi szerzőség problémájával foglalkozott. 1999-2000-ig a School of Slavonic and East European Studies, University College of London magyar lektora volt. Kutatási területe a kortárs irodalom és művészet, irodalomelmélet és médiaelmélet. Jelenleg a kortárs önéletrajzi kultúrával foglalkozik. A kutatás mellett angolból fordít és rendszeresen publikál kritikákat.

szakterületek, szakdolgozati témák

kortárs irodalmi kultúraa szerzőség és az autoritás kérdései a kortárs kultúrábandigitalizáció és írott kultúraönéletrajzi aktusok a kortárs kultúrábangender szempontú elemzések

válogatott publikációk


 • Hasonló a hasonlónak: A „saját” problémája Nádas Péter Saját halál című önéletrajzi szövegében és Forgács Péter filmadaptációjában. In: Somlyó Bálint-Teller Katalin szerk: Filozófus a műteremben: Tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára.
  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 231-238

 • „Everyone I have ever slept with”: Az önéletrajzi megnyilatkozások kortárs formáinak kutatásáról. In: Bodor Péter szerk.: Emlékezés, identitás, diszkurzus
  L’Harmattan, Budapest, 2015. 69-89

 • Gács Anna-Orbán Katalin (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán: Írások György Péter 60. születésnapjára.
  ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2014.

 • Digitális konfesszió. In: Gács Anna-Orbán Katalin szerk: Emlékkerti kőoroszlán: Írások György Péter 60. születésnapjára.
  ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2014. 503-512
 • Dať slovo ľuďom bez jazyka. Revue Svetovej Literatury, 50: (3).
  2014. 38-41

 • Exemplary Lives and the Omnipresence of Autobiography. The International Journal of the Humanities 11

  2014. 61-71

 • A példaszerű élet és az önéletrajz mint tömegtermék. In: Olay Csaba-Weiss János szerk.: A művészettől a tömegkultúráig.
  L’Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, Budapest, 2014. 113-126

 • Tudós kritikusok, kritikusegyéniségek, mezei kritikusok és kritikus fogyasztók: Mi értelme kritikaírást tanítani az egyetemen?. In: Bárány Tibor-Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása: Kritika, vita, internet.
  Kalligram, Pozsony, 2008. 53-59

 • Who will read us if we all become writers?: Print and Digital Literary Journals, Authorship, and Authority, In: Gács A. szerk.: A folyóirat-kultúra az elektronikus kor szemszögéből / The Culture of Periodlicals from the Perpective of the Electronic Age.
  L’Harmattan,Budapest, 2007. 141-149

 • Gács Anna (szerk.): A folyóirat-kultúra az elektronikus kor szemszögéből / The Culture of Periodlicals from the Perpective of the Electronic Age.
  L’Harmattan,Budapest, 2007.

 • Was zählt’s, wer von sich hin murmelt?: Fragen über die Situation und Autorisation in der Prosa von Imre Kertész. In: Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner (Hg.): Der Lange, dunkle Schatten: Studien zum Werk von Imre Kertész.
  Kortina, Budapest; Passagen Verlag, Wien, 2004. 263-292

 • Miért nem elég nekünk a könyv: A szerző az értelmezésben, szerzőségkoncepciók a kortárs magyar irodalomban.
  Kijárat Kiadó,Budapest, 2002.

 • Gács Anna – Gelencsér Gábor (szerk.): Adoptációk: Film és irodalom egymásra hatása.
  JAK-Kijárat,Budapest, 2000.

fogadóóra


szerdán 9-10 között a 36-os szobában. Bejelentkezés: annagacs@gmail.com címen

elérhetőségek

annagacs _at_ gmail.com

06 1 411 6558

Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézet Múzeum krt. 6-8. 1088 Budapest, Hungary