Noémi Farkas

Lecturer

Noémi Tünde Farkas studied Library and Archival Studies at the Babes-Bolyai University of Sciences (Cluj Napoca, Romania) and Media and Communication Studies at the Eötvös Loránd University of Sciences (Budapest, Hungary). She is currently completing her PhD in Social History. Noémi joined the Media and Communication Department in 2004 as Junior Research Fellow, and has worked as Lecturer since 2008. She has been the Erasmus co-ordinator of the Institute for Art Theory and Media Studies since 2001, and she organized several conferences and lectures.

Noémi’s fields of  research are language usage in Transylvania in the 18th-19th century;  Transylvanian press history; Transylvanian aristocratic families in the 18th-19th century; Hungarian and Transylvanian society in the 18th-19th century; and remembrance, bereavement and death in the 18th-19th century. Her current research project looks at the representation and practice of the Transylvanian oratio funebris in the 18th-19th century.

Areas of Teaching/ Courses Taught

Academic Writing

Social History

Selected Publications

„Et moriemur”. Az halálnak képe, halotti beszédben lerajzolva. A megfigyelt és a megfigyelő helyzete, a halotti beszéd és temetési szertartás reprezentációján keresztül. [Et moriemur: The Image of Death in Funeral Orations. The Position of the Observer and the Subject through the Representation of the Oratio Funebris and the Observance] In: Látás – Tekintet – Pillantás. A megfigyelő lehetőségei. (szerk.: Kovács Éva, Orbán Jolán, Kasznár Veronika Katalin) Gondolat kiadó, 2009, 224-237.p.

Társadalmi kép – városkép. [Picture of Society – Picture of the City] Korunk: Fórum, kultúra tudomány, III. folyam, 2010  Június, 63-70.p.

„Keresett az Úr magának szive szerént való férfiakat—hogy kormányozza az ö népét” Politikusok életrajza halotti beszédekben megrajzolva. [The Lord has Sought for Men of his Heart to Govern his People. The Geneology of Politicians in Funeral Orations] A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2008. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület. Megjelenés alatt [Coming out]

Ponyva, bulvár: szórakoztatás vagy informálás? [Pulp-Fiction and Tabloid: Entertainment or Information?] A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2009. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület. Megjelenés alatt [Frthcoming]

Halotti beszédek, nyelvhasználat, retorika. A Teleki Tékában fellelhető 18-19. századi erdélyi halotti beszédek feldolgozásának módszerei és problémái [Funeral oratio, language usage, retorics.] In. „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest 2010. 31-51. p.

Capulet-sorsú erdélyi lány a 18-19. század fordulóján. [Capulet-faith for a transylvanian girl at the turn of the 18-19. century.] Korunk III. Folyam, 2011. Február, 64-71. p.

Contact Details

Institute for Art Theory and Media Studies

Eötvös Loránd University
Mail: Múzeum krt. 6-8., 1088 Budapest, Hungary

E-mail: farkasnoemi _at_ emc elte hu

Phone: +36-1-411-65-00, Extension: 2872

Neked mi jár a fejedben?