Szakzárás, szakdolgozat

A SZAKZÁRÁS MENETE
  1. A szakzárás előtt egy évvel (mesterszakon másfél évvel) kell leadni két tématervet – két különböző oktatóhoz –, ami alapján a tanszék kiválasztja, hogy ki melyik témájával, melyik oktatóhoz kerül. Érdemes a tématervek leadása előtt konzultálni a lehetséges konzulensekkel.
  2. A szakzárást megelőző félévben kell bejelenteni a záródolgozat címét a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem).
  3. A szakzárás félévében kell jelentkezni a szakzáróvizsgára a Neptun rendszerén keresztül.
  4. Alapszakon a szakdolgozat leadásának félévében 3 konzultáció kötelező. Az erről szóló konzultációs lapot alá kell íratni a témavezetővel és mellékelni kell a szakdolgozathoz.
    Konzultációs lap letöltése
  5. Záródolgozat leadása (egy kötött, egy spirálozott példányban + konzultációs lap) a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). A záródolgozatok mindenkori hivatalos leadási határideje tavasszal április 15. (a belsős, témavezetői határidő március 31.), ősszel november 15. (a belsős, témavezetői határidő október 31.). 
  6. A szakdolgozatot elektronikus formában (pdfként vagy docxként) CD mellékletként is le kell adni a kötött példányban. A CD-n egy fájlban kérjük az összes tartalmat, saját név alatt, a szakkal együtt elmenteni. Például: Kovács_Ottokár_MA.pdf
  7. Miután bent van az összes jegy a Neptunban, be kell menni a tanulmányi előadóhoz, és ki kell kérni az abszolutóriumot. Ezt legkésőbb az államvizsga előtt három nappal kell megtenni, de inkább hamarabb. Ehhez vinni kell az indexet és a Kari Olvasóból egy nyilatkozatot, hogy nem tartoztok semmivel sem a könyvtárnak.
  8. Szakzáróvizsga.
A SZAKDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A záródolgozat olyan hosszabb szakcikk formájú magyar írás, mely a kommunikáció- és médiatudomány szakon oktatott tárgyak valamelyikének témájába vág, feldolgozza a kérdéskör alapvető magyar szakirodalmát (mesterszakon angol szakirodalmat is kell használni), a szabályos hivatkozási formák figyelembevételével. A szakdolgozó köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be záródolgozatként, plágium esetén a záródolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és a dolgozat benyújtása ellen fegyelmi eljárás indítható.

 A szakdolgozat formai követelményei megtalálhatóak a szakdolgozat template-ben, illetve ide kattintva a 6. pontnál

ÉRTÉKELÉS

A szakzárás előfeltétele az elégtelennél jobb minősítésű záródolgozat és az összes tanegység elvégzése. A vizsga – amelynek során a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket – bizottság előtt zajlik.

A vizsga két részből áll. Az elsőben a hallgató a záródolgozatra adott bírálatra válaszol. A második részben alapszakon a megadott államvizsga témakörökből húz egyet, és abból vizsgázik. Mesterszakon a szakdolgozat szakirodalmából választ a bizottság egy tételt, és a vizsgázót ebből kérdezik.

Alapszakos államvizsga témakörök letöltése

Szabad bölcsész államvizsga témakörök letöltése

Fontos információ a 2017 tavaszán végző hallgatók számára:
– A médiajog tétel nem képezi részét a számon kérendő tételsornak.
– A többi tételre vonatkozóan, minden hallgatót abból az anyagból kérdezzük, amit elvégzett.
További kiegészítések is várhatók. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az ELTE Média Fb-oldalát.

A SZAKDOLGOZAT  ÉRTÉKELÉSE:

A dolgozatot a témavezető értékeli egytől ötig, ezt az írásos véleményt a tanszéki irodában kapja kézhez a hallgató. Ezután a szakzáróvizsgán a bírálatban feltett kérdésekre, valamint a dolgozattal kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekre kell válaszolnia. Ha a bíráló elégtelent ad, a szakdolgozat nem bocsátható védésre.

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

A záróvizsgára két jegyet kap a vizsgázó (egytől ötig terjedő skálán): külön a védésre, és külön a tétel(ek) kifejtésére.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE

Az oklevél minősítése a záródolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett három érdemjegy átlaga adja.