ELTE Média Műhely

Az ELTE Média szakokon a hallgatók egyetemi kurzusok, projektek, kutatások, események, illetve szakmai együttműködések révén kerülnek kapcsolatba a kreatív gazdaság, azaz a média, a marketing, a PR, illetve más, kommunikációs szakmák szakembereivel, cégeivel, akiktől megtanulhatják és akikkel gyakorolhatják a kortárs kulturális iparágakban fontos tudást, készségeket és hozzáállást.

Kreatívgazdasági gyakorlatok

Minden félévben tartunk ilyen órát. A kurzus óráit más-más, a kreatív gazdaságból érkező fiatal szakemberek tartják. Az óra versenykurzus. Ez azt jelenti, hogy minden előadó kitalál egy olyan feladatot, ami a legjobban megtestesíti azt a tudás-készség-hozzáállás-készletet, ami a legfontosabb az ő szakterületén. Ezt a hallgatók megkapják 1+ héttel az óra előtt. Beküldik a leckéjüket és az oktató kiválasztja a legjobbakat, hogy azokat megbeszéljék közösen az órán és órára is e munkák szerzői mehetnek.

Eddig előadóink voltak többek között Bede Márton, Abodi Dóra, Rényi Ádám, Linczényi Márk és Szigeti Péter, érkeztek hozzánk a Prezitől, az Indextől, a MOL-tól, és a Direkt36-tól is, betekintést nyerhettünk a társadalmi innovációk, a filmproducerkedés, a brandépítés és a műsorgyártás mindennapi gyakorlataiba. Részletek ide kattintva.

 

Műfajismeret – Műhelygyakorlat

Ez ELTE Média legfontosabb mesterség-kurzusa, mely különböző kommunikációs szakterületeket tanít és gyakoroltat a diákokkal. Ezt az órát főként kommunikáció alapszakos és szabad bölcsész BA-s és kis mértékben MA-s diákjainknak tartjuk fenn. A külső óraadók napirendje miatt nem minden téma van meghirdetve minden félévben, ezért az érdeklődő hallgatóknak figyelniük kell, hogy olyan kurzusokat vegyenek fel, amelyek legjobban érdeklik őket.

2017 őszi félév kurzusai

Nádori Péter/Munk Veronika – A tényfeltárás elmélete és gyakorlata

Ezen az órán a hallgatók áttekintést nyerhetnek a tényfeltáró újságírás fogalmáról, társadalmi szerepéhez kötődő megítélésekről és teóriákról, a tényfeltáró újságírás gyökereiről, kiemelkedő teljesítményeiről, különös tekintettel a magyarországi rendszerváltás utáni évtizedekre. A tényfeltáró újságírás jellemzőinek azonosítása mellett a tényfeltáró újság szervezeti, intézményi, gazdasági, szabályozási és társadalmi feltételrendszerének feltárásáról is tanulhatnak a hallgatók.

Pfisztner Gábor /Csoszó Gabriella – Megosztott képek- Fotográfiai műhelygyakorlat

A fotográfia több részre bontható: egyrészt az eszközre, tágabban „apparátusra”, képre, illetve a tevékenységek sorára. Mindez természetesen nem a külvilágtól függetlenül, belső törvényszerűségek és szükségszerűségek alapján történik, hanem alapvetően kulturálisan meghatározottan, ami kihat az eszközre, illetve a képre, miközben meghatározza a kettő viszonyát, de ezek a használati módok, gyakorlatok vissza is hatnak arra a kulturális közegre, amely a keretfeltételeket biztosítja. A kurzus célja, hogy belássuk, mit is jelent a fotográfia mint kulturális tárgy (objekt), amelyhez különféle társadalmi gyakorlatok kapcsolódnak. Azokat a módszereket és gyakorlatokat ismerjük meg, amelyek segítenek abban, hogy a fotográfiát aktívan, tudatosan használjuk fel az önreprezentációban és a társadalmi folyamatok alakításában. Részvételi módszerekkel alkotunk majd együtt, amelyek a fotográfia, mint eszköz és médium megismerésén túl, célként tűzik ki, hogy a diákok saját problémáikat és kérdéseiket képviselni tudják a nyilvános térben, a fotográfia által. A részvételi művészeti módszerek jelentik majd az alapokat, ezt műtermi alapozás követi, majd terepgyakorlatok. Innen jutunk el a fotózás és aktivizmus gyakorlatáig.

Halász Júlia/Kálmán Mátyás – Kreatív dokumentumfilm

A kreatív dokumentumfilmek esetében fontos szerepet kap a filmnyelvi eszközök kreatív használata és a személyes nézőpont kialakítása a témához/történethez. A hallgatók nemzetközi példákon és hazai esettanulmányokon keresztül ismerkednek meg az iparág működésének alapjaival, különböző filmkészítési módszerekkel és alkotókkal.
Műhelygyakorlat: A kurzus során az önálló filmkészítéshez szükséges gyakorlati alapismereteket szerzik meg a hallgatók: filmnyelvi eszközök, kamerakezelés, interjúkészítési módszerek, szerkesztés és vágás. Közös műhelymunka során fejlesztjük az ötleteket, a kurzus végére minden hallgató egy 5-15 perces kisfilmet készít.

Hajnal Ernő/Schwajda Gergő – Televíziós műsorkészítés gyakorlat

A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a televíziós műsorkészítés elméleti és gyakorlati alapjait. Az elméleti órákon megismertetjük a hallgatókkal a televíziós újságírás nyelvezetét, képi eszközeit, praktikáit, különbségeit az írott sajtóhoz képest. Bemutatjuk a televíziós hírszerkesztőségek működését, hír- és témaválasztási metodikáját. A gyakorlati órákon a riportfelvétel előkészítésével, technikai alapjaival, a videofelvétel-készítés módszereivel, és a számítógépes videoszerkesztés alapjaival foglalkozunk.

Barta Péter/Szigethy Gabriella- Kortárs művészeti business, kommunikáció, új definíciók

Az órán elméleti és gyakorlati, politikai és műgyűjtői nézőpontból közelítjük meg a képzőművészet definíciója körüli kissé kaotikus viszonyokat. A modern(ista) művészetfogalom alkalmazhatatlansága sok esetben ugyanis azt jelenti, hogy világos, mondjuk úgy, megszokott osztálydefiníciók és esztétikai kategóriák híján a „minden megy” és a „semmi sem elég kifinomult” két véglete között a pad alá esünk. Ez a művészeti biznisz lehetőségeit csökkenti és a piac szempontjából nem kívánatos következmény. Kérdés, hogy az esztétika, a politika vagy a piac hoz-e létre új művészet definíció(ka)t.

Gács Anna /Orbán Katalin- Videóblog

A két egymással összekapcsoldó kurzus során a youtubeos videoblogok műfaji előzményeivel, műfaji besorolásával és a kulturális tartalmak körforgásában játszott szerepével foglalkozunk magyar és angol nyelvű szakirodalom feldolgozásával és egy saját youtube csatorna létrehozásával. Az kurzusok csak rendszeres órára járással végezhetők el.

Hargitai Henrik – Rádiós műsorkészítés

A kettős kurzus során műhelygyakorlatban a hallgatók elsajátíthatják a rádiós műsorkészítés gyakorlati alapjait és alapvető műfajait. Az első órán különféle projekteket nyitunk, melyekhez a kurzuson részt vevő hallgatók kéthetente közösen készítenek egy-egy műsort.

Papp Réka Kinga/Csörgits Hunor- Jómunkásemberek: szegénységábrázolás és civil film

Megalázó nyomorpornó helyett ütős szociográfiát csinálni igényel némi hozzáértést és tiszteletet. Nyilvánosságban szerepelni egy külön szakma, amit az alávetett csoportok tagjainak senki nem tanított meg, így könnyű visszaélni a kiszolgáltatott helyzetükkel. Ehhez a kulturális antropológia eszközeit és az érdekérvényesítő mozgalmak tapasztalatait hívjuk segítségül. A kurzus célja, hogy megismertesse a hátrányos helyzetű csoportok ábrázolásának elméleti hátterét, szakmai szempontjait, feltárja a műfajban jellemző hibákat, valamint bemutasson jó gyakorlatokat, felvázolja a szegénységábrázolás ökölszabályait. A terepgyakorlat során a hallgatók részt vehetnek a Zöld Pók Médiaműhely futó projektjeiben: riport- és kisjátékfilmforgatáson, illetve hátrányos helyzetűeknek tartott filmes oktatáson.

Szalai Balázs – Kontentmarketing

Ez valami új, vagy mindig is velünk volt? A kurzus a kontentmarketing történetével és legfrissebb fejleményeivel foglalkozik, áttekinti a legizgalmasabb külföldi és hazai példákat, amellett a hallgatók a gyakorlatban is belekóstolhatnak a dologba: a reklámozandó “termék” nem más, mint az ELTE kommunikációs képzései.

A 2017 tavaszi szemeszterének Műfajismeret - Műhelygyakorlat kurzusainak listájáért kattintson ide

Szakmai együttműködőkkel együtt tartott órák és kutatási projektek

  • Invitel –sorozatelemező kutatás, ahol a résztvevők a  téma sokszínűségét és a társadalomra gyakorolt hatásait kutatják.
  • Az Ogilvy szakemberei által tartott órákon ismerhették meg a hallgatók a kommunikációs ipar gazdasági modelljeit és folymatait.
  • A Reklámszövetség és az Independent Media Education Center (IMEC) szakembereivel, marketing és PR képzés.
  • Erdélyi Zsolttal (Superman) vállalkozást, Gát Györgytől tévéproducerkedést tanulhatnak a hallgatók.
  • Az újságírást, illetve online tartalomgyártást olyan szakemberek tanítják a szakokon, mint Munk Veronika (Index), Király András (444), Bátorfy Attila (Átlátszó), vagy Ács Dániel (444).