ELTE Média Műhely

Az ELTE Média szakokon a hallgatók egyetemi kurzusok, projektek, kutatások, események, illetve szakmai együttműködések révén kerülnek kapcsolatba a kreatív gazdaság, azaz a média, a marketing, a PR, illetve más, kommunikációs szakmák szakembereivel, cégeivel, akiktől megtanulhatják és akikkel gyakorolhatják a kortárs kulturális iparágakban fontos tudást, készségeket és hozzáállást.

Kreatívgazdasági gyakorlatok

Minden félévben tartunk ilyen órát. A kurzus óráit más-más, a kreatív gazdaságból érkező fiatal szakemberek tartják. Az óra versenykurzus. Ez azt jelenti, hogy minden előadó kitalál egy olyan feladatot, ami a legjobban megtestesíti azt a tudás-készség-hozzáállás-készletet, ami a legfontosabb az ő szakterületén. Ezt a hallgatók megkapják 1+ héttel az óra előtt. Beküldik a leckéjüket és az oktató kiválasztja a legjobbakat, hogy azokat megbeszéljék közösen az órán és órára is e munkák szerzői mehetnek.

Eddig előadóink voltak többek között Bede Márton, Abodi Dóra, Rényi Ádám, Linczényi Márk és Szigeti Péter, érkeztek hozzánk a Prezitől, az Indextől, a MOL-tól, és a Direkt36-tól is, betekintést nyerhettünk a társadalmi innovációk, a filmproducerkedés, a brandépítés és a műsorgyártás mindennapi gyakorlataiba. Részletek ide kattintva.

 

Műfajismeret – Műhelygyakorlat

Ez ELTE Média legfontosabb mesterség-kurzusa, mely különböző kommunikációs szakterületeket tanít és gyakoroltat a diákokkal. Ezt az órát főként kommunikáció alapszakos és szabad bölcsész BA-s és kis mértékben MA-s diákjainknak tartjuk fenn. A külső óraadók napirendje miatt nem minden téma van meghirdetve minden félévben, ezért az érdeklődő hallgatóknak figyelniük kell, hogy olyan kurzusokat vegyenek fel, amelyek legjobban érdeklik őket.

2017 tavaszi szemeszter kurzusai:

Szalai Balázs/Perkó Rudolf – Kontentmarketing

Szalai Head of Content a MEC Wavemakernél, Perkó Content Strategist a CEMP-nél, így az oktatók a hazai kontentmarketing ipari alkalmazásának legfrissebb fejleményeit és eredményeit oktatják a hallgatóknak, illetve készítenek kontentmarketinget, ahol is a reklámozandó dolog nem más, mint az ELTE kommunikációs képzései.

Gács Anna/Hermann Veronika – Digitális történetmesélés: Én és a könyvem

Az órapáros  a digitális történetmesélés néhány műfajába vezet be közös elemzéseken, szakirodalom-feldolgozáson és egy önálló projetkmunka elkészítésén keresztül. A projektmunka címe Én és a könyvem, ebben a munkában mindenki egy könyvhöz kapcsolódó személyes történetet mesél el egy rövid digitális anyagban, amely narrációt, képeket, animációt, videót ötvözhet.

Szigethy Gabriella/Barta Péter – Köztér visszavételek. Vizuális aktivizmus a gyakorlatban

A félév során megpróbálunk minél több gyakorlati ismeretet szerezni a tekintetben, hogy hogyan lehet a hatalom közbeszédének post-truth állapotára érdemben reagálni. A fókuszban Budapest neuralgikus közterei lesznek, melyeknek a rekolonializációja gyakorlatilag akadályoztatás nélkül történik az utóbbi időben. A városszerte gyarapodó számban megnyíló heterotópiák veszélyes fekete lyukak a város szövetében: az elkerített parkok, ún. műtárgyakkal szabályozott útvonalak, lefalazott bérlakások, büntető utcabútorok, forgalomból ilyen-olyan indokkal kivont vagy a közeljövőben kivonandó utcarészek stb. lassan az elviselhetetlenségig szűkítik a szabad helyváltoztatás lehetőségeit.  Mivel ez nem sajátosan magyar jelenség, olvasmányainkban külföldi példákat és ihlető ellenreakciókat is tanulmányozunk majd. A kampány felépítésében profi cégek (pl. Bloomberg) ill. művészek is segíteni fognak minket.

Nádori Péter/ Erdélyi Katalin – Oknyomozó újságírás – gyakorlat

A kurzus során végigvesszük az oknyomozó cikkek megírásához szükséges módszereket. A hallgatók többek közt megismerkednek a közérdekűadat-igényléssel és a nyilvános adatbázisokkal (pl. céginformáció, EU-támogatások, közbeszerzési értesítő), majd elsajátítják, hogy a száraz információkból miként lehet érdekes, mégis közérthető tényfeltáró cikket írni.

Papp Réka Kinga/Csörgits Hunor – Aktivista videózás

Zöldpók Alapítvány munkatársai oktatják a hallgatókat az aktivista vidózás technikai és etikai aspektusaira.

Kőműves Anita és társai  – Sajtószabadság a gyakorlatban a Népszabadság kirúgott munkatársaival

Aki ma újságírónak készül, annak tisztában kell lennie azzal, hogy választott szakmájának üzleti modellje évek óta válságban van világszerte. Gazdasági és politikai nyomás nehezedik a médiára mindenütt, és ez a mindennapi munka során is kérdéseket vet fel. A tavaly ősszel bezárt lap munkatársai a kulturális újságírás helyzetéről és a sajtószabadság történetéről is elmondják tapasztalataikat. Kiscsoportos rendszerben dolgoznak diákokkal külünféle napisajtó-területeken.

Schwajda Gergő/Hajnal Ernő – Televíziós magazin készítése

Az összeszokott oktatópáros minden szemeszterben tartja ezt a nagy sikerű órát.

 

Szakmai együttműködőkkel együtt tartott órák és kutatási projektek

  • Invitel –sorozatelemező kutatás, ahol a résztvevők a  téma sokszínűségét és a társadalomra gyakorolt hatásait kutatják.
  • Az Ogilvy szakemberei által tartott órákon ismerhették meg a hallgatók a kommunikációs ipar gazdasági modelljeit és folymatait.
  • A Reklámszövetség és az Independent Media Education Center (IMEC) szakembereivel, marketing és PR képzés.
  • Erdélyi Zsolttal (Superman) vállalkozást, Gát Györgytől tévéproducerkedést tanulhatnak a hallgatók.
  • Az újságírást, illetve online tartalomgyártást olyan szakemberek tanítják a szakokon, mint Munk Veronika (Index), Király András (444), Bátorfy Attila (Átlátszó), vagy Ács Dániel (444).