Őze Eszter

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet és esztétika szakán valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek szakán végezte. Kiállításokat rendezett a Kassák Múzeumban, az OFF-Biennále keretében, és non profit galériákban. Jelenleg a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program hallgatója, kutatási témája a két világháború közötti múzeumtörténet, a társadalmi múzeumok hálózata. A Fiatal Képzőművészet Stúdiója Egyesület vezetőségi tagja, független kurátor. Írásgyakorlat órát és Részvételi gyakorlatok a kortárs művészetben és muzeológiában című kurzust tart a tanszéken.

Elérhetőség: oze.eszter@gmail.com