fontos hírek

Ezeket mindenképp vésd fel a naptárba! Összegyűjtöttük a tavaszi félév legfontosabb dátumait

Ahogy már megszokhattátok, most is összeszedtük  nektek a legfontosabb napokat és határidőket és , nehogy lemaradjatok valamiről!

Ezeket írjátok be márciusra:

Március 5. – A kurzusok pótmeghirdetésének utolsó napja

A Hkr. alapján az adott félév 8. hetének végéig rögzítenie kell a meghirdetni kívánt kurzusokat az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe. Ebben a listában szerepelnie kell a kurzusleírásban szereplő adatoknak, valamint annak, hogy nem szakos hallgatók is felvehetik-e az adott kurzust.

Március 5. – Az utólagos tárgyfelvétel utolsó napja

A Tanulmányi Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján, a létszámkorlát figyelembevételével, a TH hozzáadja a kérelmet benyújtó hallgatót az általa választott kurzushoz. Amennyiben a létszám így meghaladná az előzetesen meghirdetett maximum létszámot, a kurzusért felelős oktató hozzájárulása szükséges. Pontatlan vagy hiányos kérelem esetén nem nyújtható be hiánypótlás!

Március 5. – 2020/2021 tavaszi félév záróvizsga jelentkezés

Azoknak a hallgatóknak, akik ebben a félévben záróvizsgát szeretnének tenni, a fenti időpontig kell jelentkezniük Neptunon keresztül. A záróvizsgák sikeres teljesítése nélkül nem fejezhető be az adott képzés. Az időpont egyaránt vonatkozik BA, MA és SZT képzéseken tanuló hallgatókra.
A záróvizsgákra történő jelentkezés Neptunban történik, méghozzá az Ügyintézés fül alatt található Záróvizsga ponton keresztül.

Március 14. – A félévre való bejelentkezés visszavonásának utolsó napja

A 87/2015. (IV.9.) Kormány Rendelet 51.§ alapján a hallgató a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb március 14-ig a korábbi bejelentkezését visszavonhatja, illetve beiratkozását követően ugyaneddig kérheti tanulmányai szüneteltetését. Amennyiben a hallgató ezt a határidőt elmulasztja, a féléve aktívnak minősül, így megilletik az ebből eredő jogosultságok és terhelik az ezzel járó kötelezettségek.

Március 15. – Nemzeti Ünnep

Munkaszüneti nap

Március 16. – Jelentkezés PhD képzésre

Az ELTE Btk-n négy doktori iskola működik bölcsészettudományi területen, amely 75 doktori program keretében segíti elérni a hallgatóknak a PhD fokozatot.
Az egyetem doktori iskolái a következők: Filozófiatudományi Doktori iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola.
Részletes információk a EZEN a linken találhattok.

Március 16. – Szakdolgozati cím bejelentésének utolsó napja

A szakdolgozat címének bejelentéséhez szükséges űrlap a EZEN a honlapon található, ennek benyújtása – a vírushelyzetre való tekintettel – elektronikus úton történik.

Március 31. – A költségtérítés/önköltség befizetésének utolsó napja

A hallgatóknak a fenti időpontig van lehetőségük befizetni az adott félév képzési díját, amely legegyszerűbben a Neptunban, a Pénzügyek alatt található Befizetések fül alatt található listán keresztül teljesíthető.

És ezekre figyeljetek áprilisban:

Március 31. – Április 6. – Tavaszi szünet

Április 1. – Szakdolgozat leadásának első napja

A hallgatók a megjelölt napon tölthetik fel először szakdolgozatukat a Neptunba

Április 15. – Szagdolgozat leadásának utolsó napja

A hallgatók a Hkr. vonatkozó rendelkezései alapján a hallgatóknak minden tavaszi szemeszterben április 15-ig van lehetőségük feltölteni elkészített szakdolgozatukat a Neptunba.

Április 16. – Komplex vizsgára jelentkezés utolsó napja – doktori iskola

A Komplex vizsga az Nftv. 53.§ alapján a doktori képzés keretein belül képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A vizsgára történő jelentkezés határideje minden év tavaszi félévében március 31. A jelentkezni a kari hivatalnál, írásban lehet.

A jelentkezéshez szükséges iratok, az EDSZ 51.§ alapján: az EDSZ 5. számú mellékletét képező jelentkezési lap, amelyhez csatolni kell a kutatómunkáról szóló írásművet, a szakmai önéletrajzát, a doktori iskolába történő jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, az eddigi kutatói, oktatói, tudományos munkáról szóló szakmai összefoglalót és az ezt igazoló dokumentumokat, a kutatási tervet, valamint a vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást.

Mindenkinek sikeres félévet kíván az ELTE Média szerkesztősége!

Szöveg: Barki Bálint. Kép: Pixabay.