fontos hírek kutatás

ELTE Médiások a politikai kommunikációról a Médiakutatóban

Folytatódik cikksorozatunk, amelyben hetente tematikus válogatást olvashattok a Médiakutató folyóirat ELTE Médiások által írt tanulmányaiból. Az előző válogatásban az amerikai televíziós sorozatokról szóló szövegeket ismertettük, most a politikai kommunikáció témakörében ajánlunk öt tudományos dolgozatot. Mindenképp érdemes elolvasni őket, különösen, ha hasonló tematikájú szakdolgozat vagy beadandó írását tervezitek.

Dányi Endre: A faliújság visszaszól [2002 nyár]

A 2002-es országgyűlési választásokat megelőző kampány egyik újdonsága az információs technológiák mint posztmodern kampányeszközök színrelépése. Vajon megjelenésükkel a politikai kommunikáció új minősége jött-e létre? Ez az írás a cyberdemokrácia és az online politikai kampány elméletei felől közelítve keres választ erre a kérdésre.

Dányi Endre: A kritikus tömeg és a kritikusok tömege (társszerző: Altorjai Szilvia) [2003 ősz]

Az e-demokrata-attitűd vizsgálata Magyarországon. Az információs és kommunikációs technológiák politikai szerepe csak úgy érthető meg, ha a társadalomban zajló változásokra és az átalakuló politikai rendszerről alkotott elképzelésekre/elvárásokra egyszerre összpontosítunk. A World Internet Projekt 2002-es adatbázisán végzett kutatásunkban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy mitől függ Magyarországon az internet politikai participációt növelő erejébe vetett hit.

Egres Dorottya: A racionalitás határai [2016 nyár]

Álomországban élnénk, ha könnyedén kiismernénk magunkat a politika útvesztőjében, ha kritikusan értelmeznénk a pártok kommunikációs stratégiáit vagy teljes egészében átlátnánk a gazdasági és politikai összefüggéseket. Kálmán Olga Álomország: hol a határ? című könyve 2015 menekültválságával és az azt körülvevő politikai stratégiákkal foglalkozik.

Tóth Anett: A 2008-as amerikai elnökválasztás és a YouTube [2009 ősz]

Az írás a legújabb technológiára-technológiai csatornára, a YouTube-ra koncentrál, annak is a politikai kommunikációban betöltött szerepére. Ez legjobban az azon megjelent politikai hirdetéseken keresztül elemezhető.

Urbán Csilla: Rendszerváltás és szimbolikus kommunikáció [2009 ősz]  

A rendszerváltás időszakában a rituális eseményeknek döntő jelentőségük volt, az új rendszer megteremtése rítusok sorozatának is tekinthető. Az események során kommunikált szimbólumok segítették a változás feldolgozását és a szolidaritás megteremtését. Az országgyűlési választási kampány felvonultatja a szimbólumokat, és a plakátok által láthatóvá teszi azokat. A tanulmány empirikus részét így a plakátok képi elemeinek vizsgálata jelenti. A rítuselméleti keret a változást egy olyan perspektívából mutatja be, amelyet egy eseménytörténeti megközelítés nem tesz lehetővé.

Kép forrása: Pixabay, a válogatást készítette: Antal Lilla