hírek

Jamriskó Tamás nyerte el a Hallgatói Kiválósági Ösztöndíjat

A Hallgatói Kiválósági Ösztöndíj bírálóbizottsága mesterszakos hallgatónk, Jamriskó Tamás pályázatát választotta a beérkezett magas színvonalú pályázatok közül a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére. Emellett Jamriskó Tamás művészeti ösztöndíjat is nyert a napokban, amiből szabad interpretációs zenés anyagot készít majd.

Jamriskó Tamás az ELTE Kommunikáció és Médiatudomány mesterszakos hallgatója, jelenleg műsorigazgató az Első Pesti Egyetemi Rádiónál és külsős oktatóként is tevékenykedik a tanszéken. Ebben a félévben kvalitatív módszertant (fókuszcsoport) és rádióműsor készítést (műhelygyakorlat) tanít. Korábbi tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte szociológia szakon. Az ösztöndíjat most azért kapta, mert a magyarországi rendszerváltást kutatja oral history módszerrel a Magyarországon akkor és máig élő orosz állampolgárok elbeszélései alapján. Eddig még senki nem végzett hasonló jellegű kutatást, annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban, a mai napig jelentős számú orosz kisebbség él Magyarországon, akik – speciális történelmi eseményekhez kapcsolódó helyzetük miatt – jóval különbözőbb nézetből élték meg a rendszerváltást és az azt követő időszakokat.

Kutatása (amit Borsós Kingával és Cegelnyik Natáliával végez) szociológiai és kommunikációs szempontból is hasznos, mivel a feltárt történetekben erős a társadalmi és mediális vonal. Interjúalanyai egy adott kisebbséghez tartoznak, illetve a kor, amiben éltek, még nem volt digitalizált. Az ismereteket a magyarországi sajtóból és kisebbségi lapokból kaphatták, a személyes tapasztalatokon és történeteken túl. Érdekes lehet, hogy az ő valóság percepciójukat mennyire befolyásolták a médiumok, továbbá a feltételezhetően privilegizált helyzetük, előzetes történeti-ideológiai ismereteik, és a Szovjetunió által létrehozott közös mentális tér mennyiben befolyásolta az események megítélését egyéni- és kiscsoportos szinten.

Jamriskó Tamás azt mondta, hogy neki kiemelten fontos, hogy az ELTE-n és az ELTE BTK Média és Kommunikáció tanszékén megszerzett tudásával olyan területet kutasson – hasznosítva az ELTE TáTK Szociológia szakán megszerzett ismereteit, amely újszerű, érdekes és méltán tükrözi a szakmai munkát és oktatást, amit itt kaphatnak a hallgatók.

Gratulálunk Tamásnak!

Szerző: Bibercz Anett