Marshall McLuhan Üzenetei - BUDAPEST

Marshall McLuhan születésének centenáriuma alkalmából 2011-ben programsorozat zajlik Budapesten a Ludwig Múzeum, a Műcsarnok, a Labor, a Kitchen Budapest, a Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke és az ELTE részvételével. Az ELTE Média és Kommunikáció Tanszéke a "McLuhan üzenetei" című konferenciával járul hozzá ehhez a sorozathoz.

A konferencia egyik fő kérdése az, hogy mennyire aktuális a mai kommunikáció- és médiakutatásban McLuhan életműve. A hálózatosság és az interaktív kommunikáció manapság tapasztalható mértéke minden olyan reményen túltesz, melyet a hatvanas években az információs társadalommal kapcsolatban tápláltak. Innen nézve úgy tetszik, hogy Marshall McLuhan látnoki módon jósolta meg a "globális falu" képében az emberek hálózatokon keresztül történő közeledését, virtuális közösségekben realizálódó szomszédságát. A technológia azonban, legalábbis a történelmi tapasztalatok szerint, nem feltétlenül és nem minden esetben viselkedik "kezes állatként". A konferencia célja, hogy - a McLuhanre vonatkozó dicsőítő és/vagy kritikai hagyomány felelevenítésével - megvizsgálja a mcluhani idea beteljesülésének vagy be nem teljesülésének szempontjait.

A nemzetközi - magyar és angol nyelven megrendezett - konferencián olyan kutatók és szakemberek vesznek részt, akik időszerűnek tartják McLuhan műveinek újraolvasását, valamint adaptációját a változásban lévő környezethez. A kétnapos rendezvény előadásai többek között média és politika, média és kultúra, média és társadalom kapcsolatát tárgyalják, valamint olyan témákat járnak körül, mint az új médiumok, a tartalomelőállítás, és a mediatizált szubjektum.