Theories of Representation

Course convenor

Nikoletta Házas

Course content

This seminar introduces students to the classical (Aristotle, Plato, Lessing), modern (Saussure, Pierce) and post-modern (Foucault, Derrida L.Marin) theories of mimesis and representation (both verbal and visual). The course explores the way these concepts are used in different hermeneutic contexts, including philosophy/aesthetics, linguistics/semiotics and social science.

Indicative reading

 1. Arisztotelész: Poétika (Kossuth Kiadó, 1992)
 2. Platón: Kratülosz, In: Platón összes művei, Magyar Filozófiai társaság, Budapest, 1943, 500-573,
 3. Lessing: Laokoon, avagy a festészet és a költészet határairól, Bp, Fekete Sas, 1999
 4. Gadamer: „A kép és a szó művészete”, In: Bacsó Béla (szerk.) Kép, Fenomén, Valóság, Kijárat, Bp., 1997, 274-284.o.
 5. F. de Saussure: Bevezetés az általános nyelvészetbe, Gondolat, Budapest, 1967, 33-62, illetve 89-118
 6. Pierce jel elmélete, in. Horányi- Szépe: A jel tudománya, Gondolat, Bp., 1975
 7. W:J.T. Mitchell: Mi a kép? In: Bacsó Béla (szerk.) Kép, Fenomén, Valóság, Kijárat, Bp., 1997, 274-284.o.
 8. M. Foucault: „Ez nem pipa”, in: In: Atheneum, Kép-képiség, 1993/4, 141-166 o.
 9. J. Derrida: Grammatológia, Magyar Műhely, 1991
 10. J.C Lebensztejn: „A keretből kiindulva”, Enigma, 18-19, 60-76.o
 11. L.Marin: „A reprezentáció kerete és néhány alakzata” Enigma, 18-19 szám 76-93.o.
 12. 12.W. Hofmann: „Pillantás és visszapillantás”, Enigma 18-19. 93-101.o.
 13. Kibédi-Varga Á.: A realizmus alakzatai (Zeuxisztól Warholig), Az irodalom elméletei IV. 131-149.o.

Neked mi jár a fejedben?