Political Philosophy

Course convenor

Mihály Szilágy-Gál

Course content

The seminar course offers insights into some of the main concepts and texts of modern political philosophy. It is designed for both BA and MA level students from humanities. The classes consist of a close reading of classical texts and a lecture on secondary sources and commentary literature. The main topics of the course are liberalism, conservativism, socialism, the idea of night-watchman state and the contract, and the concept of the public sphere.

Indicative reading

Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 1990. 85-123

John Gray: „A liberalizmus filozófiája”, John Gray: Liberalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1996. 26-65

Jürgen Habermas: „Szociális érdekek mint interszubjektíven ’levizsgáztatható’ érvényességi igények”: A kommunikatív etika. Budapest, Új mandátum, 2001. 108-119

Thomas Hobbes: Leviatán: Második rész. Az államról. Budapest, Kossuth Kiadó, 1999. 171-183, 205-251

John Locke: Második értekezés a polgári kormányzatról. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1999. 42-105

Karl Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1970. 7-13

Robert Nisbet: Konzervativizmus: álom és valóság. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1996. 35-115

Tony Wright: Régi és új szocializmusok. Budapest, Napvilág Kiadó, 1999. 17-66, 83-91

Hannah Arendt: Introduction into Politics. The Promise of Politics. Schocken Books, New York, 2005. 93-201

Neked mi jár a fejedben?