Hermann Veronika

Az ELTE BTK-n végzett magyar nyelv és irodalom, kommunikáció és összehasonlító irodalomtudomány szakokon, ugyanitt az Irodalomtudományi Doktori Iskolában szerzett PhD-fokozatot 2015-ben. Disszertációjában az identitás nyelvi tapasztalatát és a nacionalizmus retorikai alakzatait vizsgálta 19. és 20. századi magyar irodalmi szövegekben. 2013 és 2015 között a Néprajzi Múzeum munkatársa, 2011-től óraadó, 2015-től egyetemi adjunktus az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszéken. 2008 és 2011 között az MTA-ELTE Hálózati Szövegkiadás Kutatócsoport, 2014 és 2018 között a Mai tárgyak, mai emberek, társadalmi múzeumok. Út a részvételen és együttműködésen alapuló múzeumok felé nevű, módszertani alapkutatást végző OTKA-kutatócsoport tagja. 2016-2017-ben az Invitel Zrt. és az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék sorozatkutatási projektjének szakmai vezetője, 2018-ban az Open Society Foundations és az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék Lost and Found in Budapest című kulturális versenyének projektkoordinátora volt. Kutatási és oktatási területei a médiatörténet társadalomtörténeti vonatkozásai, a modern városi identitásmodellek megjelenése irodalmi- és médiaszövegekben, illetve a hidegháborús tömegkultúra. Angol és magyar nyelveken tanít és ír, a tudományos cikkek mellett rendszeresen publikál irodalomkritikákat. A Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője, a Fiatal Írók Szövetségének tagja.

szakterületek, szakdolgozati témák

identitás a magyar irodalombankortárs irodalomkritikaa populáris kultúra elméleteimúzeumelméletmúzeum és társadalom

válogatott publikációk

 • „S megfullaszt már a parttalan szöveg” – A posztmodern és a hagyomány Térey János A Nibelung-lakópark című drámájában in HOVÁNYI Márton (szerk.) Novum. Az Újraírások Nemzetközi Konferencia Junior szekciójának tanulmánykötete, Budapest, Eötvös József Collegium, 2009, 99–135.
 • „The son of a bitch is the best doctor we have” – A politikai korrektség kiforgatott diskurzusa a Doktor House című sorozatban a zsenikultusz, a detektívregény és a populáris kultúra metszéspontjában in Médiakutató 2010/tavasz
 • „Ilyen álarccal csalják a világot” – Don Juan alakjának metaforizálódása és a hazugság cselekvésértéke in Kalligram 2010/12.
 • „Olly szörnyű volt éjjel a’ tündérvölgyi lak” – A romantikus pretextusok narrativizálódásának lehetőségei Kukorelly Endre egyes szövegeiben in Parnasszus 2011/ősz
 • Az én médiatechnológiái – A test mint médium a kortárs kultúrában in Replika 2011/3, 103-123.
 • „How to not be here” – The Contstruction and Re-Construction of Memory and Remembrance in W. G. Sebald’s two novels (Antal Nikolettel közösen) in Asteriskos 3., Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012, 5-17.
 • Hipszterek és kószálók – A közösségi identitás elbeszélhetősége a fogyasztás és az ellenkultúra fogalmai mentén in Symposion-Híd Vizuális Kultúra, 2012 december
 • A képviseleti beszédmód szerzői parafrázisa – Kukorelly Endre: Országházi divatok in Kalligram 2015/6.
 • Hát akkor itt fogunk élni – Identitás és emlékezetpolitikai ajánlat György Péter Apám helyett című könyvében in Antal Nikolett-Mészáros Márton (szerk.) Holokauszt, új utak, új generációk, Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2016.
 • Mindörökké jelen – Kulturális különbségek újratermelődése szubkulturális identitásmodellekben, megjelenés előtt, megjelenés ideje: 2016. május
 • “The stars look very different today” – A kulturális átöltözés reprezentációs technológái a fogyasztás mediális gyakorlataiban in Szépirodalmi Figyelő 2016/6.
 • Az elmesélt Magyarország – A magyar törvényhozás ezer éve című kiállítás és a szimbolikus politikai tér hegemóniája in Beszélő, megjelenés előtt
 • Fikció szócikk in Frazon Zsófia (szerk.) …Nyitott Múzeum… Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018.
 • Nosztalgikus naptár – Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés in Kalligram 2018/6.
 • Séta a múltba – Mitikus mobilitás és a nosztalgia topográfiája in Café Babel 2018/6.
 • A csend rétegei – Tompa Andrea: Omerta in Szépirodalmi Figyelő 2018/4.
 • Runaway American dream – Nostalgia, figurative memory and autofiction in stories of Born to Run in Interdisciplinary Literary Studies, 2019, Vol. 21. No.1.

könyvek

fogadóóra

Szerdán, 15:30 – 16:30-ig a 41-es teremben. Bejelentkezés:hermann.veronika@gmail.com

elérhetőségek

hermann.veronika _at_ gmail.com

06 20 359 32 21

Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézet, Múzeum krt. 6-8. 1088 Budapest, Hungary