Házas Nikoletta

Egyetemi tanulmányait Pécsett és Párizsban végezte. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen (ma PTE) magyar-angol szakos bölcsész-tanári diplomát szerzett, majd a Paris 7 Denis Diderot egyetemen elvégzett egy DEA képzést „A kép és az írás története és szemiológiája specializáción” Julia Kristeva pre-doktori iskolájában.

Magyar diploma dolgozatát „Az írás kép-fordulata” címmel a fotográfia és a szavak, a fénykép és a nyelv viszonyáról, francia szakdolgozatát pedig René Magritte belga szürrelalista festő vizuális és nyelvi reprezentáció elméletéről és az elmélet képi megnyilvánulásairól írta.

Doktori tanulmányait párhuzamos képzésben végezte Párizsban az EHESS Művészettörténet- és Elmélet Intézetében valamint az ELTE Esztétika Tanszékén Georges Didi-Huberman és Radnóti Sándor vezetésével. Doktori disszertációját Marcel Duchamp és a konceptualitás viszonyáról írta, amely 2009-ben könyv formájában is megjelent az Harmattan Kiadó gondozásában A dobozba zárt gondolat (Marcel Duchamp) címmel.

A doktori tanulmányok alatt több tudományos ösztöndíjat kapott (Francia Állami Ösztöndíj, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Sasakawa Ösztöndíj, Soros Ösztöndíj, Kállai Ernő Ösztöndíj) melyek segítségével számos könyvtárat, és kiállítást látogatott meg Európa országaiban és az Amerikai Egyesült Államokban.

Szerkesztőként jelentős válogatások kapcsolódnak a nevéhez (pl. a Változó művészetfogalom című kötet, az Enigma folyóirat több tematikus száma), részt vesz a l’Harmattan Kiadó Láthatatlan múzeum című sorozatának szerkesztésében.

Aktív szerepet vállal a francia kultúra, esztétika és filozófia hazai recepciójában, több fontos szerzőt elsőként fordított magyarra (Jean-Luc Nancy, Georges Didi-Huberman, Louis Marin).

Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétele mellett, vendégoktató Párizsban a Paris 3 (Paris 3, Nouvelle Sorbonne) – és más hazai egyetemeken (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapesti Metropolitan Egyetem), ahol angol és francia nyelveken is oktat.

szakterületek, szakdolgozati témák

vizuális kultúrareprezentációelmélet#kortárs művészet és művészetelmélet  #gender-etika

válogatott publikációk

  • Hím vagy nőstény és/vagy hím-nőstény? A nemek politikája és etikája Marcel Duchamp fordított Piszoárjában, in. Filozófus a műteremben, Tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára, ELTE, Eötvös Kiadó, 2016, 79-91.o.
  • Présence intime dans des espaces publiques: Portrait et regards dans l’art de la rue de JR, Verbum, Analecta Neolatina, T XV, 1-2, 2015, 98-107
  • Guest texts on the boundaries of Painting (Hantai’s visual poetics), in. Hantai, Ludwig Museum, Museum of Contemporary Art, 2014, 40-50.
  • Egymásba hajtogatott hipotézisek. Hantai Simon festészete a kortárs francia művészetelmélet diszkurzív terében, in. Viharnak kitett szavak által. ELTE, BTK, 2012, 505-521.o.
  • Ready-made, szójáték és ironikus esztétikai értékítélet, Jelenkor, 2004, július-augusztus, 793-807
  • A láthatón innen, a láthatón túl, Tatai Erzsébet Neokonceptuális művészet Magyarországon című könyvéről, Magyar Műhely, 2007/2
  • Kapcsolatművészet? (N. Bourriaud Relációesztétika és Utómunkálatok című könyveihez, Élet és Irodalom (2007 július)
  • Közelről távolra és közelre: személyes és társadalmi narratívák C. Sherman és S. Calle konceptuális fotográfiáin, Magyar Lettre Inernationale, 2008 nyár, 25-27.o.

könyvek

  • Változó művészetfogalom Kijárat kiadó, 2001, ISBN: 9639136751, 304 p
  • A dobozba zárt gondolat (Marcel Duchamp) L’Harmattan Kiadó, 2009, ISBN: 9789632361727, 129 p

fogadóóra

hétfőn 16-17 óra között a 41-es teremben. Bejelentkezés az alábbi e-mail címen.

elérhetőségek

 hazas.nikoletta at btk.elte.hu

Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézet Múzeum krt. 6-8. fsz. 41. 1088 Budapest, Hungary