Szakmai alapozó modul


Általános tudnivalók a szakról

SZAKMAI TÖRZSANYAG

 

1. Minden specializációban egyformán kötelező: 0 kredit

2. Specializációk szerint különböző: 0 kredit