szabadon választható tárgyak


Általános tudnivalók a szakról

 

Szabadon választható tárgyak

Istenes Petra

Ötleteléstől a startup világáig – BBN-KOM-291#1.87

Az óra célja, hogy akár ötlettel, akár ötlet nélkül jöttél, megtaláld a helyed egy csapatban. Tervezzetek meg, és kezdjetek el megvalósítani egy közös projektet! Lehetsz prezentálóbb, vagy inkább háttérmunkát végző típus is – lényeg, hogy elindítsatok valami sajátot. Három része van a kurzusnak: önismeret, hogy jól el tudj helyezkedni egy csapaton belül; előadások, hogy támogassunk a megvalósítás útján (pl.: kickstarterekről, munkaerőpiacról), illetve projektmunka az ötletek kidolgozására. A kurzus hasznos akkor is, ha a tanultakat nem kizárólag saját vállalkozásban, hanem akár a jövőbeli munkahelyeden szeretnéd kamatoztatni.

Bátorfy Attila

Online kutatói eszközök – BBN-KOM-291#1.86

A félév során a hallgatók megismerkedhetnek azokkal az eszközökkel, amelyekkel egy újságíró a munkáját végzi. Megtanuljuk, hogy milyen keresési módszerek vannak, hogyan kell terepen, adatbázisokban, interneten, Facebookon információkat felkutatni, továbbá azokat az információkat elemezni.

K. Horváth Zsolt

OTDK-szeminárium – BBN-KOM-291#1.31

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) több évtizedes hagyományra tekint vissza, s a tanszék életében is jó ideje jelen van. A kurzus célja az, hogy 1) a hallgató által választott témát a tutor segítségével megpróbáljuk legitim tudományos kérdéssé formálni; 2) a hallgató találkozzon különböző hasznos kutatásmódszertani eszközökkel; 3) fokozatosan megtanuljon önállóan összetett problémákat megoldani. A kurzus hasznos tanácsokat ad a szakdolgozatíráshoz is (hisz lényegében ott is ilyen feladatot kell megoldani). Az OTDK-t kétévente rendezi meg a minisztérium, hallgatóink mintegy tíz éve igen sikeresen szerepelnek. Jó hír: aki 1-3. helyezést ér el az OTDK-n, annak nem kell államvizsgát tennie.

Ács Dániel

Online videózás – gyakorlat – BBN-KOM-291#1.65

A gyakorlati szemináriumon az online videózás történetével, kialakulóban lévő műfajaival, formátumaival, a médiában megtalált szerepével foglalkozunk. Ismerkedünk a videós riport, az élő közvetítés, a szöveg és mozgókép kombináció, a portré, és a kreatív videózás műfajaival.

Munk Veronika

Tegnapi újság – BBN-KOM-291#1.88

A hallgatók a kurzus folyamán egy múltbéli esemény (például hírhedt gyilkosság, izgalmas politikai esemény, évfordulós katasztrófa) korabeli médiareprezentációja után nyomoznak archív lapokban, megismerkednek a könyvtári mikrofilmes olvasó rejtelmeivel, interjúkat készítenek a még élő szereplőkkel, majd a kurzus végén kiterjedt kutatásukra alapozva izgalmas újságcikkben prezentálják a múltbéli eseményt.

Szilágyi-Gál Mihály

Freespeech – BBN-KOM-291#1.79

The course addresses the phenomena of hate speech and free speech. By offering an overview of the international literature of the main related conceptual controversies, the course also addresses the Hungarian case both as example and as exception. As such we focus both on cross-national aspects of free speech and its abuses through fighting words and on some specific elements of the development of these matters in Hungary since 1990 onwards.

Szilágyi-Gál Mihály, Házas Nikoletta

Szabadságreprezentációk – BBN-KOM-291#1.77

A kurzus a művészet és a filozófia szabadságmeghatározásaiba vezet be. Konkrét műalkotások és társadalmi viták példáin ismertetjük a szabadság nemzetközi elméleti irodalmát. Az egyén és a közösség szabadsága, a szólásszabadság, a szabadság, mint felelősség és mint felszabadulás, a politikai és az apolitikus szabadság, a műalkotás és a műélvezet szabadsága egyaránt szóba kerülnek.

Kiss Eszter

Félelem és terror a médiában – BBN-KOM-291#1.82

A kurzus során túlnyomó többségében angol nyelvű szakszövegek segítségével a félelem és a terror médiában való megjelenését vizsgáljuk. A kurzus célja különböző média- és kommunikációs elméletek, illetve gyakorlati példák áttekintése a témához kapcsolódóan. A tematika része többek között a bűnbak- és ellenségképzés a médiában történelmi példákon keresztül, a félelem mint marketingkommunikációs eszköz, a kockázati társadalom elmélete (Ulrich Beck), morális pánikok elmélete, a terrorizmus médiareprezentációja és a félelem politikája (Frank Furedi).

Bodolai László

Törvény a filmben: a jog megjelenési formái a filmművészetben – BBN-KOM-291#1.66

A kurzus alapvető célja a filmművészet, egyéb művészeti ágak és a jog sajátos kapcsolatának bemutatása, elemzése.

Szigethy Gabriella

Approaches to Space – BBN-KOM-291#1.33

This semester our main issue is the relationship between public parks and local policies. We’ll be reading case studies about how the 19th century set to standardize behaviours and strategies in the first public parks and will research further on the survival of these policies in late capitalism. The goal is to survey some of Budapest’s public parks today (see how the never-changing rules are implemented together with the same old justifications) and find practical solutions to these political agendas.

Jamriskó Tamás

Rádióműsor-készítés – BBN-KOM-291#1.83

A hivatalos megfogalmazás: a félév során szerkesztői-műsorkészítési és technikai alapismereteket sajátítanak el a hallgatók, amelyhez az EPER Rádió infrastruktúráját használhatják. Az órán egyénileg és csapatokban dolgoznak előre meghatározott és szabadon választható feladatokon, mint hírműsorok, riportok, interjúk, hangjátékok és egyéb produktumok. Aktív gyakorlati óra és stúdiómunka várható, valamint több meghívott vendégelőadóval. A kevésbé hivatalos: rádiós parádézás, kreatívan, innovatívan, kalandosan! A félév hangsúlya: hogyan lehet új, innovatív és kreatív műsorokat, anyagokat készíteni.

Jamriskó Tamás

Kvalitatív technikák – fókuszcsoport – BBN-KOM-291#1.84

A kurzus során a hallgatók a fókuszcsoport készítés kvalitatív módszertanát sajátítják el, és készítenek maguk is önálló mérést. A munkával egy jelenleg is folyó kutatáshoz csatlakoznak, amely a potenciális- és jelenlegi egyetemi hallgatók elégedettségével, elvárásaival és tapasztalataival foglalkozik. Ezzel már alapszakosként kutatási gyakorlatot szerezhetnek, valamint segítőként jelenhetnek meg a publikációkban. Az elsajátított tudás konverzibilis, a későbbiekben akár a szakdolgozatukban vagy munkahelyükön is hatékonyan használhatják.

Erdélyi Zsolt

Civil szervezetek kommunikációja választási kampány idején.

Állampolgár kontra állam. A kurzus során a hallgatók megismerhetik jelentős jogvédő szervezetek tevékenységét és kommunikációs gyakorlatát. Betekintést nyerhetnek a törvényhozás és a civil szervezetek interakcióinak részleteibe és gyakorlatban is részt vehetnek a kampánystratégiák, koncepciók kialakításában, valamint azok produkciós folyamatában, mindezt “real time” a választási kampány intenzív időszakában.

 

Nemes Z. Márió

Idegennyevlű szakszövegolvasás: Poszthumanizmus a vizuális kultúrában

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a poszthumanizmus elméleti hátterével, alapító szövegeivel és ezzel párhuzamosan betekintést nyerhetnek azokba a kortárs vizuális praktikákba, reprezentációs stratégiákba, projektekbe melyek felhasználják és reflektálják nem-emberi szubjektivitás posztantropológiai diskurzusát.

Rényi Ádám

Tanácsot adok a médiaiparnak

A médiaipart fontos szereplőin keresztül bemutató kurzus sajátos módon folytatódik. Ismét vendégek határozzák meg az órák szerkezetét, azonban ők nem csak információkkal érkeznek, hanem elhozzák azokat a kihívásokat, amelyekkel találkoznak és tanácsot kérnek. Az órák előtt a hallgatók megkapják a kérdéseket, amelyek vendégünket foglalkoztatják, és a beszélgetés során a hallgatók segítenek neki.

Simándi Irén

A Magyar Rádió története 1945-1956 között

A stúdium célja a Magyar Rádió 1945 és 1956 közötti történetének megismertetése. Ennek során kiderül, hogyan működött a rádió, milyen szerepet töltött be a koalíciós időszakban, az egypártrendszer megerősödésében, hogyan tett eleget propaganda szerepének a Nagy Imre kormány rövid időszakában, hogyan érzékelte a visszarendeződést, Rákosi visszatérését a hatalomba, hogyan sodródott az eseményekkel a forradalom felé és milyen szerepet játszott abban. Azt is megvizsgáljuk, hogy melyek voltak a rádió legfontosabb vezető testületei, és milyen változásokon mentek ezek keresztül a különböző korszakokban, elsősorban annak érdekében, hogy megfeleljenek a politika elvárásainak, céljainak. A rádió írott dokumentumainak elemzése értékes információkat adhat a tárgyalt időszak politikai, társadalmi, gazdasági változásainak megismeréséhez, amely szerves része volt a korszak történetének. További feladatot jelent az 1945 utáni magyar történelem eseményeinek részletes megismerése is. A félév során ellátogatunk a Magyar Rádióba, megismerkedünk az épületek történetével. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában pedig az 1956-os forradalom néhány dokumentumát nézzük meg.

Hammer Ferenc

Kreatívgazdasági gyakorlatok

Minden félévben tartunk ilyen órát. A kurzus óráit más-más, a kreatív gazdaságból érkező fiatal szakemberek tartjál, akik amúgy mind egykori ELTE Média diákok. Az óra versenykurzus. Ez azt jelenti, hogy minden előadó kitalál egy olyan feladatot, ami a legjobban megtestesíti azt a tudás-készség-hozzáállás-készletet, ami a legfontosabb az ő szakterületén. Ezt a hallgatók megkapják 1+ héttel az óra előtt. Beküldik a leckéjüket és az oktató kiválasztja a legjobbakat, hogy azokat megbeszéljék közösen az órán és órára is e munkák szerzői mehetnek. Eddig előadóink voltak többek között Bede Márton, Abodi Dóra, Rényi Ádám, Linczényi Márk és Szigeti Péter, érkeztek hozzánk a Prezitől, az Indextől, a MOL-tól, és a Direkt36-tól is, betekintést nyerhettünk a társadalmi innovációk, a filmproducerkedés, a brandépítés vagy a műsorgyártás mindennapi gyakorlataiba. Ebben a félévben vendégünk lesz Horváth Áron (vállalati társadalmi felelősségvállalás), Czagány Alexandra (Online média és rendezvényszervezés, itt egy cikk róla a Forbes-ban http://bit.ly/2wOewk0, Diseri Dóra, aki Berlinben újságíró, Tóth Anna Piroska, aki a Science Po végzettjeként luxusdivat-brandingben dolgozik Párizsban, Hidas Judit író és Barsi Böbe a Café PR-tól, a lista még bővül.

Müllner András

Roma Identities in Motion

In the course students will gain an historical overview on the depiction of Roma people through some emblematic examples in history of cinema, from the beginning of filmmaking until now. We concentrate on the changes that happen within the depictions of Romani individuals/communities. Thus, our questions will be like which moving pictures support a single story of Roma people (story based on stereotypes) and which apply multiplied and complex narratives about their protagonists. By this way we attempt to create one or more narratives about the cinematic representation of Roma people, and to explore the role of social change in that. Our key words are: cinematic representation of Roma, postcolonialism, critical whiteness, cultural studies. Chansel¸ Dominique: Roma on the Screen. The Roma on Europe’s cinema screens – images of freedom, Education of Roma children in Europe – Council of Europe Picturing Gypsies, Third Text, 2008. 22:3 Romanies and Cinematic Representation, Framework 44.2 (Fall 2003) Tobing Rony, Fatimah: The Third Eye: Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle

Simon Krisztián

Mitől lesz szabad a média?

Magyarország pár év alatt több mint harminc helyet zuhant a Riporterek Határok Nélkül szólásszabadság indexén – szörnyülködnek már évek óta az ellenzéki lapok. De mégis mitől olyan rossz a helyzet nálunk, ha látszólag bárki bármit leírhat, és még azért se börtönöztek be soha senkit, hogy beszámolt az állami korrupcióról? Hogyan lehet egyáltalán mérni a sajtó szabadságát? A kurzuson megismerkedünk a médiarendszerek összetevőivel, a különféle nemzetközi mércékkel és az összehasonlító médiarendszer-kutatással. Célunk egy saját országelemzés elkészítése lesz.

Bátorfy Attila

Adatújságírás

Az adatalapú újságírás nem újdonság, itthon azonban csak az elmúlt pár évben kezdtek el a szerkesztőségek komolyabb adatalapú projekteket készíteni. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adatújságírás és adatvizualizáció elméletével és gyakorlatával. A félév során a hallgatók önálló projektet készítenek az órákon kipróbált szoftverekkel. Az órákra ajánlott saját laptopot hozni. Órarendet később csatolok.

Hammer Ferenc – B. Csejtei Ildikó

HR Marketing és/vagy Employer Branding?

A felgyorsult technológiai fejlődésből fakadóan megváltozó gazdasági és társadalmi környezet, az átalakuló munkahelyek és szakterületek, bizonyos szakmák megszűnése, újak alakulása, a számos területen fellépő munkaerőhiány, a felerősödő generációs különbségek stb. rendkívüli kihívásokat teremtenek a cégek üzleti céljainak elérésében. A munkavállaló és a munkáltató közötti viszony fontossága fókuszba kerül, a munkáltató képe, megítélése egyre inkább meghatározó munkaerő-piaci pozíciójának megőrzésében, a potenciális munkavállalók megszólításában és a meglévőek megtartásában. A képzés célja, hogy rámutasson, a munkáltatói márkaépítés nem trend, hanem személet. Bemutatjuk az átakuló HR terület korábbi és újabb funkcióit, a kihívásokat és a megoldásokat. Vizsgáljuk a márka belső és külső építésének egymásra hatását, a munkáltatói márkaépítés lehetőségeit és eszközeit. Gyakorlati példákon keresztül elemezzük a jó és kevésbé jó megközelítéseket. A hallgatók HR, marketing és kommunikációs szakemberekkel, kutatókkal, állásportálok üzemeltetőivel, stratégiai tanácsadókkal és fejvadász cégek képviselőivel találkoznak. A képzés egy független, az Independent Media Education Center (IMEC) által szervezett fizetős képzés „elismerése” kreditpontos tantárgyként. A képzésen elsősorban már dolgozó szakemberek vesznek részt. Speciális együttműködésünk alapján az ELTE hallgatói számára rendelkezésre áll egy ösztöndíjas kontingens, ahova előzetes szűrést követően lehet bekerülni.

Hammer Ferenc – B. Csejtei Ildikó

Youtube sztárok – online celebek Kommunikáció az Y és Z generációkkal

Ez az új képzés kifejezetten a fiatalabb generációk elérésével foglalkozik. A résztvevők megismerhetik az Y és Z generációk fogyasztói és médiahasználati szokásait, attitűdjét, valamint azt, hogyan befolyásolja ez a kommunikátorok, hirdetők stb. munkáját, eszközeit. Megtudhatják, hogyan lehet hatékonyan használni “influencereket”, többek között youtubereket a kommunikációban, valamint hogyan épül fel a közösségi média “sztárjai” és menedzsmentjük által alkotott piac és mi az üzleti modell az esetükben. Megmutatjuk továbbá a nemzetközi trendeket ezen a területen. Az előadók között lesznek youtuberek, az őket menedzselő cégek, nagyvállalatok, akik sikeresen alkalmazzák ezt a platformot a kommunikációjukban, kutatók és pszichológusok. A képzés egy független, az Independent Media Education Center (IMEC) által szervezett fizetős képzés „elismerése” kreditpontos tantárgyként. A képzésen elsősorban már dolgozó szakemberek vesznek részt. Speciális együttműködésünk alapján az ELTE MA képzésein résztvevő hallgatói számára rendelkezésre áll egy ösztöndíjas kontingens, ahova előzetes szűrést követően lehet bekerülni. A részletes program itt található: www.independentmedia.hu/youtube-program.

Hammer Ferenc – B. Csejtei Ildikó

PR kommunikáció a gyakorlatban

A kurzus során a hallgatók gyakorlati ismereteket szerezhetnek a PR kommunikáció területén. Az egyes előadásokat az adott téma legelismertebb gyakorlati szakemberei tartják. A 30 előadó között megtalálhatóak a médiumok főszerkesztői és arcai, vállalatok, intézmények, civil szervezetek vezetői, youtuberek stb. A résztvevők megismekedhetnek a PR szakmával, a legújabb trendekkel, a médiumok szerkesztőségeinek működésével, a közösségi média használatával (tk. youtuberekkel való együttműködés). Hallanak kríziskommunikációról, nonprofit szervezetek kommunikációjáról, személyes márkaépítésről. A képzés egy független, az Independent Media Education Center (IMEC) által szervezett fizetős képzés „elismerése” kreditpontos tantárgyként. A képzésen ezért részt vesznek már dolgozó szakemberek és különféle felsőoktatási intézmények hallgatói. Speciális együttműködésünk alapján az ELTE hallgatói számára rendelkezésre áll egy ösztöndíjas kontingens, ahova előzetes szűrést követően lehet bekerülni. A részletes program itt található: www.independentmedia.hu/prkepzesprogram.

Hammer Ferenc – B. Csejtei Ildikó

Marketingkommunikáció a gyakorlatban

A kurzus során a hallgatók gyakorlati ismereteket szerezhetnek a marketingkommunikáció és a reklám területén. Az egyes előadásokat az adott téma legelismertebb gyakorlati szakemberei tartják. A 30 előadó között megtalálhatóak a legnagyobb cégek marketingigazgatói (K&H, Microsoft, Vodafone stb.), ügynökségek kreatívigazgatói, médiumok igazgatói (a tévétől a mozin át a digitális felületekig). A résztvevők megismerhetik többek között a reklámpiac felépítését, a generációk médiahasználatának különbségeit, a médiumok használatát a kommunikációban és a legújabb trendeket. Megtudhatják, hogyan születik a kreatív ötlet és hogy készül egy reklámfilm (igény szerint részt is vehetnek forgatáson), valamint hogy milyen a hatékony médiatervezés és hogyan érdemes a közösségi médiát használni. A képzés egy független, az Independent Media Education Center (IMEC) által szervezett fizetős képzés „elismerése” kreditpontos tantárgyként. A képzésen ezért részt vesznek már dolgozó szakemberek és különféle felsőoktatási intézmények hallgatói. Speciális együttműködésünk alapján az ELTE hallgatói számára rendelkezésre áll egy ösztöndíjas kontingens, ahova előzetes szűrést követően lehet bekerülni. A részletes program itt található: www.independentmedia.hu/marketingkepzesprogram.

Gadó Flóra – Őze Eszter

Részvételi gyakorlatok a kortárs művészetben és muzeológiában

A kurzus során a kortárs képzőművészet és muzeológia kontextusában vizsgáljuk az együttműködésen és részvételen alapuló gyakorlatokat. Áttekintve a fogalom történetét és kortárs jelentésrétegeit, nagy figyelmet szentelünk a részvételiség intézményesülésének illetve kritikai vizsgálatának. Mivel e művészeti gyakorlatnál olyan alkotásokról beszélünk, ahol a mű a helyi közösség részvételével jön létre, célja pedig a társadalmi problémák láthatóvá tétele, felmerül a kérdés, hogy mit érnek az egyes projektekben résztvevő közösségek ezzel a láthatósággal, egyáltalán létre jöhet-e valódi dialógus a felek között. És mi lehet a szerepe mindebben a múzeumnak? A félév során konkrét műveket és projekteket elemezve vizsgáljuk ezen kérdéseket.

Hargitai Henrik

Science or Fiction

We will deconstruct science-fiction movies into science and fiction elements. In other words, we will explore what was considered feasible science prediction, fantasy, and which elements of the plot can be considered reflection to then-present day society and what’s perpetual human at least on decade-long term. We distinguish between familiar and alien elements and identify the visual or verbal tools that make things look alien for the contemporary viewer and the logical consequences of their presence in the fictional world.

Dorsánszki Adrienn

A nagyváros és a szellemi élet – dokumentum performance gyakorlat

A gyakorlati kurzus során a hallgatók megismerkednek a dokumentum performansz és színház műfajával. Az órákon olvasmányok, szakirodalom feldolgozásából és saját kutatás alapján dokumentum performansz készül közösen kialakított szempontok alapján. A kurzus kiindulási pontját Georg Simmel A nagyváros és a szellemi élet írása képezi.

Barta Judit- Szirbek Anita

Hírgyártás fiataloknak – műhelymunka

Megtárgyaljuk a médiaműveltség összetevőit és a fiatalok médiahasználati szokásait. Ezután podcast-trénerekkel(CMDS/CEU) és filmesekkel ( Molnár Péter Miklós) a hallgatók saját tartalmat készítenek a tizenéves célközönségnek.