Szakdolgozati követelmények kredites képzésben tanulóknak

Kommunikáció- és médiatudomány – 5 éves kredites képzés

A dolgozat megírásához kötelező témavezetőt választani; ha külsős témavezető van, egy tanszéki oktatót is ki kell jelölni konzulensként, akivel a konzultációs követelményeknek megfelelően konzultálni kell.

A témavezetővel (konzulenssel) a dolgozat írása közben folyamatosan konzultálni kell: a konzultációs időpontok számát (minimum 3 alkalom) és időpontját a konzulens határozza meg, és aláírásával igazolja. Az aláírt konzultációs lapot a szakdolgozathoz kell csatolni leadáskor, anélkül a dolgozat érvénytelen.

Formai követelmények:

  • A dolgozat terjedelme minimum 70 000, maximum 100 000 n, lábjegyzetek és mellékletek nélkül.
  • Ajánlott betű: A betűtípus a szöveg összes szövegtípusában egységesen Times New Roman vagy Cambria. Betűméret: a főszövegben 11 pontos, a lábjegyzeteknél 9 pontos.
  • A dolgozat címoldalán szerepelni kell a dolgozat címének, készítője nevének, a leadás évének, a konzulens (és/vagy témavezető) nevének, a szakdolgozó szakjának.
  • A hivatkozásoknak szabályosnak és egységesnek kell lenniük, bármely átalánosan elfogadott szabvány használható (a két alapszabványt lásd itt: http://emc.elte.hu/acadwr/index.html).
  • A szakdolgozathoz csatolni kell annak magyar és angol nyelvű rövid (10 soros) leírását.
  • A dolgozatba be kell illeszteni a konzultációt igazoló nyomtatványt (nem muszáj beleköttetni, elég beletenni).

A szakzáró vizsga két részből áll: a szakdolgozat védéséből és a dolgozat tágabb témakörének bemutatásából. A vizsgázónak jártasnak kell lennie a témához tartozó kérdésekben, szakirodalomban, érdemben meg kell felelni a bírálatban felvetett kérdésekre, problémákra.

Letölthető konzultációs lap