Political Philosophy

Course convenor

Mihály Szilágy-Gál

Course content

The seminar course offers insights into some of the main concepts and texts of modern political philosophy. The classes consist of a close reading of classical texts and lectures on secondary sources and commentary literature. The main topics of the course are liberalism, conservativism, socialism, the idea of night-watchman state and the contract, and the concept of public sphere.

Indicative reading

Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 1990. 85-123

John Gray: „A liberalizmus filozófiája”, John Gray: Liberalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1996. 26-65

Jürgen Habermas: „Szociális érdekek mint interszubjektíven ’levizsgáztatható’ érvényességi igények”: A kommunikatív etika. Budapest, Új mandátum, 2001. 108-119

Thomas Hobbes: Leviatán: Második rész. Az államról. Budapest, Kossuth Kiadó, 1999. 171-183, 205-251

John Locke: Második értekezés a polgári kormányzatról. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1999. 42-105

Karl Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1970. 7-13

Robert Nisbet: Konzervativizmus: álom és valóság. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1996. 35-115

Tony Wright: Régi és új szocializmusok. Budapest, Napvilág Kiadó, 1999. 17-66, 83-91

Hannah Arendt: Introduction into Politics. The Promise of Politics. Schocken Books, New York, 2005. 93-201

Neked mi jár a fejedben?