Philosophy of Language

Course convenor

Mihály Szilágyi-Gál

Course content

The study of language is one of the most influential areas of cognitive science today. Inter-disciplinary research on the subject encompasses the philosophy of language, philosophy of mind, linguistics and cognitive psychology. This seminar course is an introduction to the core discipline of these studies: the philosophy of language.

Indicative reading

Farkas Katalin, Kelemen János: Nyelvfilozófia. Áron Kiadó. Budapest, 2002
John L. Austin: A tetten ért szavak. Ford. Pléh Csaba. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990
Noam Chomsky: Mondattani szerkezetek – Nyelv és elme. Ford. Zólyomi Gábor. Osiris Kiadó. Budapest, 1995.
Umberto Eco: A nyitott mű. Ford. Dobolán Katalin. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1998
Kelemen János: A nyelvfilozófia rövid története Platóntól Humboldtig. Áron Kiadó. Budapest, 2000
Ernest Lepore and Barry C. Smith (eds): The Oxford Handbook of Philosophy of Language. Clarendon Press. Oxford, 2006
John R. Searle: The Construction of Social Reality. Free Press. New York, 1995
Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés. Ford. Márkus György. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1963

Neked mi jár a fejedben?