Rhetorics B.

Course convenor

Mihály Szilágyi-Gál

Course content

This seminar course offers an introduction into modern rhetorics. The course material covers three main areas of the subject matter: history of rhetorics, modern rhetorics (concepts and definitions) and political communication. The first two introduce rhetorics as a discipline, while the last one focuses on one of the largest areas of contemporary rhetorics, political communication.

Indicative reading

Adamik Tamás: A retorika alkalmazása. Osiris Kiadó, 2004
Gáspári László: Retorika. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, 1992
Aczél Petra: Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány. Kalligram, 2009
Karl-Heinz Göttert: Einführung in die Rhetorik. Fink Verlag, 2009
Paul Krieger, Hans-Jürgen Hantschel: Praxis Handbuch Rhetorik. Falken Verlag, 2001

Robert G. Meadow: Politics as communication. Norwood, New Jersey: Ablex publishing, 1980. 3-127, 179-241

Brian McNair: “Politics in the age of mediation” in: An Introduction to political communication. Routledge, 1995, 2003. 1-93

Neked mi jár a fejedben?