Radio Drama

Course convenor

Henrik Hargitai

Course content

This course introduces students to the theoretical and practical aspects of radio play, radio series and documentaries. Throughout the course students will analyse radio plays and will write reviews of radio programmes.

Indicative reading

Tim Crook: Radio Drama. Routledge (1999)

Kilián_Zoltán:_A_mai_rádiódráma Kilián Zoltán: A mai magyar

rádiódráma. = Nyugat, 1936/4. sz.

Ottlik Géza: A rádiójáték műfajproblémái. = Napkelet, 1935. aug. 1. ,

8. sz. 529-532. p. In: Ottlik (emlékkönyv), Vál. és szerk.: Kelecsényi

László. Bp. Pesti Szalon . 1996. 26-33. p.

Németh Antal: A hangjátékrendezés lehetőségei. Tükör, 1937. V. évf. 3.

sz. 208-210. p.

Cserés Miklós: Rádióesztétika. Kossuth, 1974. (Esztétikai Kiskönyvtár)

A rádió sokszorosító és alkotó tevékenysége ( 20-26 p. és 40-49.p )

Mesterházi Márton: A térhatású rádiójáték dramaturgiájáról. Az MRT

Tömegkommunikációs Kutatóközpont kiadvány, 1975.

Salamon István: Mándyval és Mándyról a Rádióban. = Palócföld. 2007. 1.

sz. 51-60. p.

Neked mi jár a fejedben?