Related Disciplines: Sociological and Anthropological Approaches to Social Communication

Course convenor

Ágnes Gagyi

The course introduces students to core sociological and anthropological approaches to social communication. The focus is not as much on a regular historical introduction, rather on the explanation and contextualization of key arguments.

1. Class overview

2. Introduction. ’Social facts’. Discovering ’society’

Émile Durkheim: Mi a társadalmi tény? (A szociológia módszertani szabályai, részlet), in Felkai-Némedi-Somlai szerk: Szociológiai irányzatok a XX. Század elejéig, ÚMK, Budapest, 2005, 273-279.

Polányi Károly: Speenhamland, 1795 (111-121), in A nagy átalakulás, Napvilág, Budapest, 2004

3. The bourgeois model of the common: public and private

Jürgen Habermas: A nyilvánosság társadalmi struktúrái (81-115), in A nyilvánosság szerkezetváltozása, Osiris, Budapest, 1999

Richard Sennett: A közönség: idegenek gyülekezete (59-76); Közéleti szerepek (77-102); Köz- és magánszféra (103-120), in A közéleti ember bukása, Helikon, Budapest

4. Commodity and personality, capitalism and public life. The dissolution of the model and the figure of public intellectual

Richard Sennett: Az áru szerepe a közéletben, in A közéleti ember bukása, Helikon, Budapest, 1998 157-161.

Richard Sennett: Végkövetkeztetés: Az intim szféra zsarnoksága, in A közéleti ember bukása, Helikon, Budapest, 1998, 361-364

Richard Sennett: A Dreyfus-ügy: a destruktív gemeinschaft, in A közéleti ember bukása, Helikon, Budapest, 1998, 258-270.

Zygmunt Bauman: Van-e posztmodern szociológia?, Replika, 1993 9-10.

5. Anthropology: its object, origin and context

Ruth Benedict: The diversity of cultures, in Patterns of culture, Mariner Books, 2005 (1934), 21-44.

Bronislaw Malinowski: A csoport és az egyén a funkcionális elemzésben, in 379-405 (Az individuális organizmus a kultúra körülményei között, 381-405)

Peter Pels: The spirit of matter. On fetish, rarity, fact, and fancy, in Patricia Spyer ed.: Border fetishisms. Material objects in unstable spaces, New York: Routledge

6. ’Encounter of cultures’ and the global market economy. Coffee: the social life of a commodity

Arjun Appadurai: Introduction. Commodities and the production of value, 3-63

Igor Kopytoff: The cultural biography of things: commoditization as process, 64-94

In Arjun Appadurai ed: The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge University Press, 1986

Brad Weiss: Coffee breaks and coffee connections: the lived experience of a commodity in Tanzanian and European worlds, 38-52, in Daniel Miller ed: Consumption – critical concepts in the social sciences, vol II., Routledge, 2001

7. ’Where’ is culture?

Clifford Geertz: Sűrű leírás, in Az értelmezés hatalma, Századvég, Budapest, 1994

William Roseberry: Introduction, in Anthropologies and histories – essays in culture, history and political economy, Ruthers University Press, London,1989

8. Cultural and structural forms. What does ‘existence defines consciousness’ mean?

Karl Marx: A tudat termeléséről, in Karl Marx – Friedrich Engels: A német ideológia, Magyar Helikon, Budapest, 1974, 46-62.

Pierre Bourdieu: Az értelmiségi hagyomány és a társadalmi rend megőrzése, in A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése, Gondolat, Budapest, 1978, 7-70.

9. Three types of social capital. Distinction. Habitus

Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke, in Felkai-Némedi-Somlai szerk: Szociológiai irányzatok a XX. Század elejéig, ÚMK, Budapest, 2005, 431-445.

Pierre Bourdieu: Különbségek és megkülönböztetések, in A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése, Gondolat, Budapest, 1978, 136-150.

Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméleteiről, Napvilág, Budapest, 2002

Pierre Bourdieu: La Distinction, Minuit, Paris, 1979 / A social critique of the judgement of taste, Routledge, 1984

10. ’Culture’ and structural position. Paul Willis: Learning to labour

Paul Willis: A skacok, Új Mandátum, Budapest, 2000

11. The protestant ethic and the spirit of capitalism; methodism and the birth of the English working class

Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme (részlet), in Felkai-Némedi-Somlai szerk: Szociológiai irányzatok a XX. Század elejéig, ÚMK, Budapest, 2005, 550-585.

Edward Palmer Thompson: A kereszt átformáló ereje, in Az angol munkásosztály születése, 392-448.

12. Symbolic self-positioning in hierarchical systems

Richard Sennett: Karizma és ressentiment, in A közéleti ember bukása, Helikon, Budapest, 1998, 297-303.

Melegh Attila: A kelet/nyugat lejtő. ÉS, 2003 április 28. 47/17

Frantz Fanon: Black Skin, White Masks, Pluto Press, London, 1952, 210-231.

Neked mi jár a fejedben?