Dr Mihály Szilágyi-Gál

Assistant Professor

Mihály Szilágyi-Gál (1971) is assistant professor at our institute. He studied philosophy and political science in Budapest, Debrecen, and Tübingen and received his PhD in philosophy in 2007 from the University of Debrecen.

PROFESSIONAL ACTIVITIES & AFFILIATIONS

His research interest embraces topics ranging from modern political philosophy to media ethics with special interest to freedom of expression. Besides his professional publications Mihály Szilágyi-Gál has published many articles in the Hungarian press about politics and media.

AREAS OF TEACHING/COURSE TAUGHT

Modern political philosophy

Media ethics

Freedom of speech

Political communication

AREAS OF SUPERVISION

Modern political philosophy

Media ethics

Freedom of speech

Political communication

SELECTED PUBLICATIONS

Papers Published in Hungarian Scentific Reviews

1995, 2: Polányi and Wittgenstein (Polányi és Wittgenstein) Kellék. (Review of Philosophy)

1996 (1995/4): Habermas and Rawls. (Habermas és Rawls). Filozófiai szemle. (Review of Philosophy of the Hungarian Academy of Sciences)

1999, 3: The Nation State Leaves, the Polis stays? Critical Essay on the volume  „Dream Book” (Álmoskönyv) by Csaba Gombár. Magyar Tudomány (Hungarian Science, review of the Hungarian Academy of Sciences). 364-367

2001/4: Communication as the Ethics of Opposed Demands. Critical essay on the Volume “Communicative Ethics” by Jürgen Habermas. (A kommunikáció mint az eltérő igények etikája. Jürgen Habermas: “A kommunikatív etika”) Médiakutató (Review of media research). . 169-172

2005, tavasz: „I imag(e)ine you. On the Communication of the Identity-Keeping of Political Parties  Médiakutató (Review of media research)(Imázslak. A pártok identitásmegőrzésének kommunikációja).

2005, February: Aesthetic Consensus. The Alternative of Rational Discourse in Kant’s Critique of Taste (Esztétikai konszenzus. A racionális diskurzus alternatívája Kant ízléskritikájában). Kellék. (Review of Philosophy), 197-205

2005/2: How do Words Hit? Considerations of Moral Theory on the Nature of Hate speech. (Hogyan üt a szó? Egy erölcsfilozófiai megfontolás a gyűlöletbeszédről). Kétezer (Two Thousand. Review of society and literature). 3-13

2006, June: The Public Character of the Beautiful. Hannah Arendt and Friedrich Schiller on Kant’s Aesthetics (A szép nyilvános jellege. Hannah Arendt és Friedrich Schiller Kant esztétikájáról). Beszélő (Review of society and literature). 32-35

2007 (2005/1-2): The Grammatics of the Power. Critical essay on the volume “Words and Swords. Philosophy of Language and the Theory of Power” by Mária Ludassy. Budapest: (A hatalom grammatikája. Kritika Ludassy Mária “Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet” című könyvéről) Filozófiai szemle. (Review of Philosophy of the Hungarian Academy of Sciences). 303-307

2008, September, October: Hannah Arendt and Kertész Imre on the Banality of Evil (Hannah Arendt és Kertész Imre a gonosz banalitásáról). Part I-II. Beszélő (Review of society and literature). 115-119

2009 (2006/1): (2006, 1): The Physiology of Politics. Critical essay on the volume „The Political Existentialism of Hannah Arendt” by Csaba Olay (A politika élettana. Kritika Olay Csaba „Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa” című könyvéről). Filozófiai Szemle (Review of Philosophy of the Hungarian Academy of Sciences). 393-397

2011, July: „Politics as Product? On the Difference Between Political Voting and Buying Goods imag(e)ine you. On the Communication of the Identity-Keeping of Political Parties (A politika mint termék? A politikai választás és a vásárlói preferencia különbségéről). Médiakutató (Review of media research)

Papers Published in Volumes in Hungarian or English Language

2008: „The disinterested Authonomy of Judging. Kant’s, Schiller’s and Arendt’s Shared Conception of Freedom” in: Suportless. The Hannah Arendt Reader („Az ítélés érdekmentes autonómiája. Kant, Schiller és Arendt közös szabadságfelfogása” in: Fogódzó nélkül. A Hannah Arendt Olvasókönyv). Bratislava. Kalligram, 2008. 389-398

2009: “Hannah Arendt and Imre Kertész. The Moral Nature of Thinking and Judging” in: Louise O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek, eds.: Imre Kertész and Holocaust Literature. West Lafayette IND: Purdue UP., 2009. USA. 133-147

2009: „Words in Action” in: Media Violence. Facts, Myths, Debates („Szavukon fogott tettek”. A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták). Budapest. Századvég Kiadó, Mathias Corvinus Collegium, 2009. Eds.: Stachó László, Molnár Bálint. 149-169

Translation from English and German (volume)

2011: Moses Mendelssohn: Jeruzsálem. Avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás (Jerusalim oder über religiöse Macht und Judentum). Budapest. Attraktor Kiadó

Hannah Arendt: Az elme élete. (The Life of the Mind. Translation from English and German together with Mihály Vajda). (manuscript)

Other Papers and Articles Published in Volume or Review in Hungarian or English Language

2000: Making or Creating History? (essay on Lucian Boia’s volume on history and myth in the Romanian national consciousness). East-Central Europe. Vol.27, part 2. Budapest. 2000. 165-171

2001, November: „The Nationality of Reasoning. Autohtonist Understandings of Philosophy in the Inter-War Romania” in: Nation-building and contested identities: Romanian and Hungarian case-studies. Budapest/Bucharest. Regio Books, 2001. 81-93

2002/3: Words or Deeds? Ten Years from the History of Hate Speech in Hungary (Szó vagy tett? Tíz év a magyarországi gyűlöletbeszédből). Provincia. 6-7

2004/2: Hate Speech and the Name of the Rose. Considerations on Hate Speech (A gyűlöletbeszéd és a rózsa neve. Egy gondolat a gyűlöletbeszédről). Budapest. Regio. Kisebbség, Politika, Társadalom (Periodical of minority, politics and society). 105-121

CONTACT DETAILS

Institute for Art Theory and Media Studies

Department of Communication and Media Studies
Eötvös Loránd University
Mail: Múzeum krt. 6-8., 1088 Budapest, Hungary

E-mail: szilagyigal _at_ yahoo.com

Phone: +36-30-9191849

Neked mi jár a fejedben?