hírek

Újra pompás mesterszakos specializációk az ELTE Médián

Idén is két specializációval is indul az ELTE Médiatudományi és Kommunikáció tanszéken a Média és Kommunikációs mesterszak, az egyik elméletibb jellegű és kommunikáció- és médiatudományi kutató specializációnak hívják, a másik pedig kifejezetten gyakorlatias képzés, a kommunikációs- és médiaszakember specializáció. Elindult a jelentkezési folyamat, február 15. a határidő. Gyertek hozzánk mesterszakra! (Az alapszakjaink iránt érdeklődők pedig kattintsanak ide!)

A négyféléves képzések többféle karrierlehetőségeket kínálnak: akik a képzés befejezése után dolgozni akarnak, nekik a média- és kommunikációs ipar kínál széleskörű elhelyezkedési lehetőségeket, pláne, hogy a szakok gyakorlati oktatóin keresztül hallgatóink a médiaipar legkülönfélébb szegmenseiben dolgozó sikeres szakemberekkel már az egyetem alatt gyümölcsöző ismeretségeket és együttműködéseket alakíthatnak ki.

Akiket pedig inkább a kutatás érdekel, őket a tudományos pályára készítjük fel, így a képzés után a legjobb hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy Intézetünkben, a 2007-ben indult Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programban folytassák tanulmányaikat.

Akik a kommunikáció- és médiatudományi kutató specializációt választják, azok olyan alapos társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek lesznek, akik a kortárs társadalmi jelenségek döntő kérdésének tekinthető, a médiát érintő folyamatokban eligazodnak, azokat önállóan kutatják, tanítják, és egyetemi oktatóként, tudományos kutatóként, médiakritikusként, kommunikációs elemzőként helyezkednek el.

A kommunikációs és médiaszakember specializáció pedig társadalom- és bölcsészettudományi felkészültséggel és gyakorlati képességekkel rendelkező szakembereket képez, akik a kortárs média és kommunikációs ipar különböző területein dolgoznak majd vezetőként, szerkesztőként, programkészítőként, nemzetközi projektek irányítójaként, kommunikációs szakértőként, médiatanácsadóként, újságíróként.

A digitális üzleti szféra prominens cégei működnek együtt a tanszékkel, órákat, workshopokat tartanak a hallgatóknak. Az Invitel sorozatelemző kutatást támogat, az Ogilvy szakemberei által a cégnél tartott órákon a hallgatók megismerhetik a kommunikációs ipar gazdasági modelljeit és folymatait, a Reklámszövetség és az Independent Media Education Center (IMEC) szakembereivel, marketing és PR képzés folyik a mesterszakon, de PR-ismereteket oktat a MOL médiavezetője. Erdélyi Superman Zsolttól vállalkozást, Gát Györgytől tévéproducerkedést tanulhatnak a hallgatók, saját rádióstúdiónk is van a tanszéken. Az újságírást, illetve online tartalomgyártást olyan kiemelkedő szakemberek tanítják a szakokon, mint Munk Veronika (Index), Szabó András és Zöldi Blanka (Direkt36), Bátorfy Attila (Átlátszó), vagy Ács Dániel (444).

A KÉPZÉS MENETE

A tanulmányokat társadalom- és médiatudományi alapozás vezeti be. Ezután a választott specializációnak megfelelően a hallgatók vagy a kortárs kultúra és média különböző területeit elemzik szemináriumok keretében, vagy a kulturális- és médiaipar működésébe nyernek bepillantást különböző médiaprojekteken való aktív részvétellel (szerkesztőségi gyakorlatok, rádiós, tévés projektek.). A tanulmányokat egy szakmailag megalapozott, saját elemzést tartalmazó, kb. 50 oldal terjedelmű szakdolgozat zárja, aminek az elkészítését folyamatos konzultáció segíti.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Az ELTE BTK általános jelentkezési és felvételi követelményeiről a Felvi.hu oldalon, az ELTE BTK honlapján, illetve a Felvételi Tájékoztatókban találnak információt.

A szakra való jelentkezés speciális feltételei a következők: Egyetemi vagy főiskolai végzettség az alábbi megkötésekkel: A teljes kreditérték beszámításával vesszük figyelembe a kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szakot, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szakot, továbbá a legalább 50 kredit értékű kommunikáció- és médiatudomány ismeretet (a kommunikáció- és média specializációt, illetve minort). A többi diploma esetében az nyerhet felvételt, akinek az elvégzett tárgyai között legalább 30 kredit értékű társadalomtudományi, kommunikáció- és médiatudományi ismeret elismerhető. Az utóbbi esetben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

További követelmény az angol középfokú C típusú nyelvvizsga!

FELVÉTELI

A felvételiket általában májusban tartjuk, amit szóbeli meghallgatás követ júniusban vagy júliusban.

Fotó: Lonnon Foster