hírek

Előadás

Kritikai fotóhasználat az allegóriahagyomány kontextusában (Erdély Miklós)
Müllner András, egyetemi oktató előadása

A fényképet a hetvenes évek egyes fényképelméletei allegorikus médiumként
határozták meg, elsősorban Walter Benjaminra hivatkozva. Az allegória
rokon a montázzsal, hiszen hasonló elven alapul: valamit kiszakítunk egy
kontextusból és áthelyezzük egy másikba. Előadásomban ebből a szempontból
vizsgálom Erdély Miklós fényképeit: hogyan próbálja meg reflexív módon a
képei tárgyává tenni a fénykép allegorikus-montázsszerű természetét.

2012. május 2-án, szerdán 19:00-tól várunk benneteket az
ArtBázison!

Az előadás élőben követhető a fotoklikk.hu konferenciaszobájában.

Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója