Alapozó ismeretek


Általános tudnivalók a szakról

Jelek és rövidítések


ALAPOZÓ ISMERETEK 31 KREDIT

Általános értelmiségképző tárgyak a társadalomtudományi képzési területen – 10 kredit

Filozófiatörténet
Szakmai-tudományos írásgyakorlat
Számítástechnika 1.
Számítástechnika 2.

Alapozó elméleti ismeretek – 21 kredit

A társadalomelmélet alapjai 1.
A társadalomelmélet alapjai 2.
Szociálpszichológia
Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba
Közgazdasági alapismeretek
A mindennapi élet politikája